Tillbaka

Svebios remissyttrande över Energikommissionens betänkande

Svebio har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande och vill framför följande:

Svebio är kritiskt till Energikommissionens förslag på flera punkter och kräver förändringar för att åstadkomma en bättre marknadsbalans i den svenska elförsörjningen. Svebios styrelse har antagit följande uttalande som sammanfattar vår syn på Energikommissionens förslag:

Energiöverenskommelsen måste justeras!

Läs hela

Vi använder oss av cookies.Läs mer