Tillbaka

Sveriges biovärme räcker till 2,7 miljoner villor

Under 2015 producerade Sveriges fjärrvärmenät sammanlagt 42 000 gigawattimmar biovärme. Det är tillräckligt för att värma nästan 2,7 miljoner normalvillor.

Den viktigaste råvaran i Sveriges fjärrvärmenät är biobränslen från skogsbruket och skogsindustrin. Att elda värmeverk med restprodukter som grenar, toppar, sågspån och bark bidrar till en cirkulär ekonomi.

Läs hela pressmeddelandet hos Scandbio

Här hittar du tidningen Bioenergis karta som visar Sveriges fjärrvärmenät med biovärme. Bioenergis karta ”Biovärme 2017” visar de 292 fjärrvärmenät som levererar mest biovärme i Sverige, det vill säga fjärrvärme som producerats med biobränsle, avfall och torv.

 

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer