Tillbaka

Kan ett kommunalt bolag och ett privat bolag samarbeta och samäga?

Så här tänkte Gävle Energi för att använda resurserna på bästa sätt, minska miljöpåverkan och dela på nyttorna.  

Den 14 november kommer Inger Lindbäck, vd Gävle Kraftvärme/ vice vd Gävle Energi, till Stora Biokraft- och Värmekonferensen och berättar hur de har lyckats skapa resurseffektiv fjärrvärme i Gävle. Resultatet är minskad sårbarhet, bättre miljövärden och god ekonomi.

Läs mer om programmet och anmäl dig här

 

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer