Tillbaka

Skärpt läge för nya krav på låga emissioner

Det kommer nya EU-krav på alla förbränningsanläggningar, från de små villapannorna till de största kraftvärmeverken. För nya anläggningar är det en självklarhet att försöka få ner utsläppen nära noll med bästa tänkbara teknik. Men för befintliga verk, med gällande miljötillstånd, kan det vara ett problem och en oförutsedd kostnad.

På Stora Biokraft- och Värmekonferensen 14-15 november reder vi ut begreppen kring de nya EU-direktiven och diskuterar vilka tekniska lösningar som finns och vad det kommer att kosta företagen.

Lyssna på Raziyeh Khodayari från Energiföretagen Sverige som berättar om nya EU-krav på utsläpp från medelstora biobränslepannor, och Henrik Lindståhl från Tekniska Verken i Linköping som beskriver de nya kraven på stora anläggningar enligt BAT-principen (Best Available Technology).

Talare från två företag, Tomas Eriksson från EnviBAT och Magnus Hermansson från Scheuch, redovisar var reningstekniken står idag. Vilka tekniska lösningar finns, hur låga emissioner kan man klara och till vilken kostnad?

Vi avslutar med en paneldiskussion med föredragshållarna och ett par representanter för företag som har många mindre värmeverk och är direkt berörda av de nya direktiven: Per Persson, Värmevärden, och Anders Malmström, Bionär.

Hela programmet hittar du här

Välkommen!

Vi använder oss av cookies.Läs mer