Tillbaka

Ytterligare ett studiebesök på Advanced Biofuels Conference 17 maj!

Som deltagare i konferensen har du nu även möjlighet att delta i "The orange tour: Renewable marine fuel" som besöker ScandiNAOS AB.


ScandiNAOS AB i Sverige utvecklar fossilfri fartygsdrift sedan 2009, då de började utvärdera metanol som bränsle för marina motorer. De kommer att visa att fossilfria alkoholer är effektiva och miljövänliga bränslen för att möta dagens krav på klimatneutrala transporter. Du får under besöket en demonstration ombord på ett konverterat pilotfartyg.

Läs mer om studiebesöken och anmäl dig

Vi använder oss av cookies.Läs mer