Tillbaka

Välkommen till Göteborg och Advanced Biofuels Conference 17-19 maj!

I Sverige sker just nu en omfattande satsning på nya långsiktiga styrmedel för biodrivmedel med bland annat en reduktionsplikt, vilket ska leda till investeringar för ny produktion. Den 27 april överlämnades en strategisk plan för omställningen av transportsektorn till fossilfrihet 2030 från Energimyndigheten och fem till myndigheter till regeringen.

Den internationella Advanced Biofuels Conference är rätt tillfälle att få en överblick och göra sig känd bland svenska och utländska aktörer och göra affärer.

Gratis Matchmaking 18 maj!

Som konferensdeltagare har du möjlighet att delta i gratis matchmaking organiserat av Business Region Göteborg och Enterprice Europe Network. Registrera din profil före 15 maj.

Riktigt intressanta studiebesök 17 maj!

Vi besöker Preems och St1:s och Perstorps bioraffinaderier, Volvo Group Demo Center, Göteborg Energi, Södra Cell Värö massafabrik samt ScandiNAOS. Läs mer om besöken. Obs, anmälan krävs.

Pågående och gjorda satsningar att diskutera på konferensen:

  • Preem ska med Vattenfall satsa på nya biodrivmedel där Preem har ett uttalat mål om 3 miljoner ton biodrivmedel till 2030 där Vattenfall kommer att bistå med vätgas.
  • St1 lanserar nya biodrivmedel med teknologier Cellulonix och Etanolix där flera råvaror används för att göra etanol med höga klimatprestanda.
  • Perstorp Bioproducts som senast köpte en biodieselfabrik i Fredrikstad i Norge har flertal biodrivmedel med högra prestanda kallade Verdis Polaris som rent biodiesel.
  • Agroetanol och Sekab producerar etanol för diesel, ED95 med mycket höga klimatprestanda där Scania har tagit fram en ny lastbil som är världsledande.
  • Göteborg Energi driver en förgasningsanläggning om trä till biometan och E.ON har satt spaden i jorden för en stor biogasanläggning i Högbytorp om 2,5 miljarder kr.
  • Flertal svenska teknikbolag demonstrerar nu teknologier för att omvandla cellulosa och lignin till biodrivmedel som RenFuel och SCA Energy samt SunCarbon.
  • Sekab driver projekt om att konvertera socker från trä till biojet där det finns stort intresse att utveckla nya värdekedjor för flygbränslemarknaden och Swedavia samt Karlstad flygplats har nu distribution av biojet.
  • På den maritima sidan riktas allt mer intresse på marina biobränslen. I Göteborg demonstreras en lotsbåt konverterad till 100 % etanol och metanol från biomassa.

I Göteborg träffar du experterna och företagen som är aktiva inom sektorn på de nordiska och europeiska marknaderna.

Hela programmet och anmälan hittar du på advancedbiofuelsconference.org

Som medlem i Svebio får du rabatt på konferensavgiften. Vi ses i Göteborg 17-19 maj!

Vänliga hälsningar,

Gustav Melin, vd Svebio

Vi använder oss av cookies.Läs mer