Tillbaka

Låt elcertifikatsystemet premiera effekt

Den stora utmaningen för att nå målet 100 % förnybar elproduktion 2040 är att säkerställa att det finns tillräckligt med produktion de kritiska timmarna då kraftsystemet är ansträngt. Därför bör elcertifikatsystemet premiera förnybar effekt snarare än förnybar energi.

I oktober 2016 presenterade Energimyndigheten förslag på nya kvoter i elcertifikatsystemet. Bakgrunden till förslaget är den nya målsättningen om ytterligare 18 TWh förnybar elproduktion till 2030.

Läs hela inlägget

Vi använder oss av cookies.Läs mer