Tillbaka

Högeffektiv biokraft – det förnybara alternativet efter kolet och kärnkraften!

I Sverige och i stora delar av världen fasas både kärnkraft och kolkraft ut i en hög takt. Den intermittenta kraften från vind kan inte fullt ur ersätta den baskraft som de representerar, även om lagringslösningar i stor skala introduceras. Phoenix BioPower utvecklar en teknik som gör biokraften lönsam och självklar som grundpelare i framtidens energisystem globalt.

Nästa vecka har du möjlighet att lyssna på Henrik Båge från Phoenix BioPower. Han är en av talarna i den avslutande konferenssessionen  ”Marknadsförutsättningar för kraft- och fjärrvärme efter energiöverenskommelsen”, på Stora Biokraft- och Värmekonferensen som äger rum på Högbo Brukshotell den 14-15 november.

Sessionen kommer att handla om hur Energiöverenskommelsen sätter ramarna för energipolitiken fram till 2030. Hur påverkas kraftvärme- och fjärrvärmeföretagen? Hur utvecklas elpriserna och hur blir konkurrensen mellan el och fjärrvärme? Hur ska företagen tänka kring investeringar de närmaste åren? Får vi något stöd för garanterad effekt?

Passa på tillfället att skapa nya kontakter!

Här hittar du hela programmet och anmälan

Vi använder oss av cookies.Läs mer