Tillbaka

Svebios svar på remissen "Energi- och Klimatprogram för Örebro län 2017-2020"

Vi tackar för möjligheten att ge synpunkter på förslaget till Energi- och Klimatprogram för Örebro län.

Svebio arbetar för ökad användning av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Svebios medlemmar är cirka 300 företag och enskilda verksamma i hela biobränslekedjan från råvaruförsörjning till slutanvändning.

Vi kommenterar i första hand frågor som rör bioenergi och energisystemet allmänt.

Läs hela vårt svar

Vi använder oss av cookies.Läs mer