Tillbaka

Konkurrenskraftig småskalig kraftvärme? Ny rapport från Svebio

Förnybar el ökar i Sverige, men produktionen blir mer väderberoende och produktions- och prissvängningar förväntas öka. Kan värmeverken bidra med småskalig kraftvärme för att stabilisera elsystemet? Kan småskalig kraftproduktion bli lönsam? Bör ett beredskapsmål tas med i planeringen?

Rapporten ”Konkurrenskraftig småskalig kraftvärme? En studie av marknaden och tekniker” är intressant läsning om dagens teknikläge och om hur småskaliga biokraftanläggningar har fungerat i praktiken i Sverige.

Vid första anblicken tänker man att småskalig kraftvärme kan inte vara lönsam, eftersom kostnaden för elproduktion går upp emot 1 kr/kWh att jämföra med el vid storskalig kraftvärmeproduktion i fjärrvärme som kan ligga vid 50 öre/kWh. Men småskalig kraftvärme har flera nyttor som borde utnyttjas.

För det första kan egen elproduktion på gårdar, liten industri och på lokala fjärrvärmeverk höja säkerheten vid elavbrott eller beredskapslägen.

För det andra kan lokal biokraftproduktion som stabiliserar elnätet med egen lokal svängmassa bidra positivt
när elproduktionen utan svängmassa ökar.

Slutligen kan det också vara rent ekonomiskt intressant för liten industri att sätta igång egen produktion om man kan reducera sina nätavgifter och elskatt. Med dagens teknik och den utveckling som nu sker visar Pär Oscarsson att småskalig kraftvärme har en klar potential för framtida tillämpningar.

Här kan du ladda ned hela rapporten från Svebio


Rapporten presenteras även på Stora Biokraft- och Värmekonferensen på Högbo Brukshotell den 14 – 15 november 2017.  


Vi använder oss av cookies.Läs mer