Tillbaka

Skogsindustrierna: Förslag från miljöutskottets rapportör ett dråpslag för bioenergi från skogen

Nu börjar det hetta till i förhandlingarna om EU:s förnybartdirektiv som förväntas kunna vara på plats i december. Rapportören i miljöutskottet i parlamentet driver en linje som är mycket ofördelaktig för bioenergin från skogen och för Sveriges möjligheter att nå sitt och EU:s mål. För att klara klimatutmaningen behöver vi använda alla fossilfria alternativ där bioenergi står för en viktig del.

Enligt dagens sätt att räkna har Sverige 54 % förnybar energi varav ungefär hälften är bioenergi. Rapportören föreslår nu att bioenergin från skogen ska bli mycket svår att räkna in i den förnybara energin samtidigt som man vill att Sverige ska bidra till EU:s mål med 70 % förnybar energi.

– Den här ekvationen går inte ihop. Om rapportörens förslag skulle gå igenom i miljöutskottet skulle det mesta av den förnybara energin från skogen inte längre räknas som hållbar. Samtidigt vill rapportören att Sverige ska ha ett av Europas högsta mål för förnybar energi, säger Helena Sjögren, ansvarig för bioenergi på Skogsindustrierna.

Läs mer hos Skogsindustrierna

Här hittar du Svebios blogg i samma ämne ”En krigsförklaring mot bioenergin från EU-parlamentets gröna”

Vi använder oss av cookies.Läs mer