Tillbaka

Produktifiering av skogsbränsle ska ge sänkta kostnader

Skogforsk driver ett nytt projekt för att klassificera och produktifiera skogsbränsle. Nya lösningar för mätning av skogsbränsle och nytt IT-stöd gör produktifiering möjlig. Enhetliga skogsbränsleprodukter ska i sin tur effektivisera handel, logistik och användning av skogsbränsle i värmeanläggningar.

– Syftet med klassificering och produktifiering är bland annat att göra kommunikationen mellan alla inblandade tydligare, så att alla talar samma språk, säger Lars Fridh, forskare och projektledare på Skogsforsk.

Det ska bli enklare för en användare att beställa en produkt som passar bra för en viss värmeanläggning. Det ska också bli möjligt att lagra informationen för att kunna övervaka vad som finns i lager, vad som är på väg in till ett lager och till och med kunna fatta beslut vart materialet ska skickas, direkt när det sönderdelas vid avlägg.

Läs hela artikeln hos Bioenergi


Den 15 november på Stora Biokraft- och Värmekonferensen i Högbo Bruk kommer Lars Fridh att presentera projektet och några av de moderna mätmetoderna godkända för betalningsgrundande mätning. Leverantörer av utrustning för mätning med röntgen och radar kommer också att presentera sina nya lösningar. SDC kommer att tala om sitt nya IT-stöd för redovisning och kommunikation.


Vi använder oss av cookies.Läs mer