Tillbaka

ETC: Biobränslen kan leda till ökade utsläpp

Svebios vd Gustav Melin bemöter kritiken mot biobränslen i ETCs artikel – kritiken från miljörörelsen är varken logisk eller vetenskaplig.

Sverige sätter stort hopp till att bioenergi ska kunna ersätta den fossila energin och rädda klimatet. Men forskare och miljöorganisationer varnar för att resultatet kan bli ett annat.

”Bioenergi kan tvärtom leda till ökade utsläpp jämfört med fossil energi”, säger Linde Zuidema på den internationella organisationen Fern, som bevakar EU:s skogspolitik.

Det råder numera konsensus om målet. Alla fossila bränslen måste fasas ut till år 2050 för att klimatmålen i Parisavtalet ska kunna nås. För att det ska lyckas sätts nu allt större hopp till bioenergin. Den marknadsförs som en förnybar, klimatneutral och ”grön” energikälla som ska föra oss in i framtiden.

Den svenska regeringen har slagit fast att Sverige ska nå målet att bli en fossilfri nation redan år 2045. För det krävs att andelen förnybar energi fortsätter att öka, och här sägs biomassa från skogen, som utgör ungefär 80 procent av all bioenergi i Sverige, spela en avgörande roll.

Den ökade användningen av bioenergi välkomnas av branschen.

– Bioenergi är en väldigt bra förnybar energiform. Hållbar bioenergi leder aldrig till ökade utsläpp, tvärtom samlar biomassan på jorden just nu in 30 procent av alla årliga koldioxidutsläpp, säger Gustav Melin, vd för Svenska bioenergiföreningen.

Läs hela artikeln

Vi använder oss av cookies. Läs mer