Tillbaka

Turkosfärgad rapport från Graz i Österrike

Den högtidliga middagen på den centraleuropeiska biomassekonferensen i Graz i Österrrike hölls i Gamla universitets finaste sal. Ett rum i senbarock med valv med färgrika plafondmålningar, pilastrar och stuckaturer. Middagen inleds med fyra eller fem högtidliga tal av diverse dignitärer, som alla hälsar välkomna och nämner alla andra betydande personer, tackar och står i, och bjuder på oändliga variationer på temat hållbarhet och behov av radikala klimatåtgärder.

Man blir allt hungrigare medan ordsvallet flödar. Men så lystrar man till. En vice borgmästare med det märkliga namnet Peter Piffi-Percevic börjar plötsligt tala om en svensk flicka, och sedan nämner han ytterligare en. Den första är Greta, den andra är – Pippi Långstrump. Han framhåller båda som förebilder, två modiga flickor som vågar säga sanningar till de vuxna. Han passar också på att ge slängar till en man på andra sidan Atlanten, utan namns nämnande.

Peter Piffi-Percevic

Peter Piffi-Percevic.

Det ska sägas att Peter Piffi-Percevic inte alls är någon radikal miljöaktivist utan företräder det mitten-konservativa österrikiska folkpartiet (ÖVP) i rådhuset i Graz. Han är dessutom klädd i typiskt traditionell mansdräkt. I alpdalarna är folkdräkt både status och vardag.

Som svensk känns det både hedrande och tankeväckande att Greta Thunberg fått sådant genomslag, till och med bland konservativa politiker i det konservativa Österrike.

På vägen till Graz har jag mellanlandat i München och på flygplatsen plockat upp ett par tyska dagstidningar. De handlar den här dagen om Världsekonomisk forum i Davos. Huvudpersoner i artiklarna är Donald Trump och Greta Thunberg. Och det är inget tvivel om var skribenternas sympatier ligger och vem som vunnit PR-slaget i Davos, enligt de tyska tidningarna. Greta Thunbergs genomslag är totalt i tyska media. Trump framställs som ett hopplöst fall som inget förstått om de utmaningar som mänskligheten står inför.

Österrike har just fått en ny regering. Österrikarna kallar den ”turkos-regeringen”. Valet hölls i slutet av september, men det är först nu som den nya regeringen kommit på plats. Turkos därför att det är en koalition mellan de blå och de gröna. De blå är det traditionella borgerliga, kristdemokratiska partiet ÖVP (Österreichisches Volkspartei) som leds av den unge Sebastian Kurz, 34 år. Före valet regerade han ihop med den yttersta högern, det invandrarkritiska FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs). Men nu har det politiska underbarnet Kurz gått mot mitten och slagit sig ihop med de gröna, som gick fram starkt i valet.

Förhandlingarna har varit hårda och resultatet är ett regeringsprogram på 328 sidor (!). Inget lämnas åt slumpen i Österrike.

Jag frågar österrikare på konferensen om vad de tror om den nya regeringen. Är de gröna bra? Har de realistiska förslag? Ett svar jag får är att de gröna är mer som en regnbåge, ett parti med många färger. De gröna i Wien ligger långt till vänster, en del beskrivs som maoister. De gröna ute i landet kan vara mer liberala eller rent av borgerliga i sin inriktning. Miljöengagemanget och en positiv syn på invandrarna håller ihop partiet. Kanske blir det en bra koalition med detta parti i samverkan med ett ÖVP, som har sina kärnväljare bland företagare och lantbrukare, människor som förstår näringslivets villkor. Det kan nog bli en klok energi- och klimatpolitik. Huvudsaken är att inte fossilindustrins lobbyister får fortsatt inflytande. De är starkare i Österrike än i Sverige.

18 sidor i regeringsdeklarationen handlar om klimat och energi. Målen är radikala men delvis vaga: ”100 procent hållbarhet”, ”100 procent förnybar elproduktion” (relativt lätt i ett land med mycket vattenkraft och ingen kärnkraft), och ”klimatneutralitet 2040”. Det finns på de 18 sidorna många förslag till detaljregleringar.

Svårare har det varit att sätta pris på koldioxidutsläppen, även om det nu finns tydliga ambitioner att följa Tyskland i det avseendet. Partiernas förhandlare har inte kommit i mål helt och hållet, och koalitionen vågar inte rätt ut föreslå en koldioxidskatt. Sebastian Kurz parti, ÖVP, är rädda för ordet skatt och de gröna har uppenbart inte satt hårt mot hårt på den här punkten. Nu skjuts frågan till en särskild ”Task force eko-social skatteform” som ska utveckla de konkreta förslagen om hur pris på koldioxidutsläpp ska genomföras. Det kan bli något som liknar den tyska lösningen, med certifikat för utsläpp. Det fungerar precis på samma sätt som en skatt, men man slipper det fula ordet. Tyvärr vågar man inte ange någon siffra på hur hög ”koldioxidskatten” ska bli. Men den ska införas från 2022 och täcka alla utsläpp i sektorer utanför utsläppshandeln ETS.

En sak ska man fixa direkt, att öka inblandningen av etanol i bensinen och gå från E5 till E10. Det har vi ännu inte klarat av i Sverige! Trots att det är många år sedan EU ändrade bensinspecifikationen för att göra det möjligt att höja andelen etanol i bensinen, och trots att land efter land nu infört E10. Vad har de svenska gröna för ursäkt för att inte ha genomfört denna enkla klimatreform som de österrikiska partikamraterna fixade direkt?

När det gäller uppvärmning finns det en detaljerad plan, alldeles oberoende av koldioxidskatten. Oljepannor i nya hus förbjuds från 2020, och vid utbyte av äldre pannor från 2021. Senast 2025 ska alla oljepannor som är mer än 25 år gamla bytas ut och senast 2035 ska alla oljepannor vara borta. Naturgaspannor förbjuds i nybyggen från 2025. Det öppnar marknad för ännu fler moderna pelletspannor. Här är österrikarna världsledande; konferensen i Graz sker i anslutning till en stor energimässa för allmänheten. På den visades otaliga moderna pellets- och vedkaminer. I Österrike är det status att ha högeffektiv pelletsvärme i villan, gärna i kombination med solvärme. Också här ligger Österrike före Sverige.

Peter Piffi-Percevic hade ytterligare en svensk ung kvinna som idol. Han hade i somras varit på en konferens i Stockholm. Det tog en stund innan han hade förstått att den unga kvinnan som han pratade med i en paus i praktiken är Stockholms borgmästare och dessutom leder en turkos koalition – finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M). Jag skriver ”ung kvinna”, men med sina 41 år är hon sju år äldre än Österrikes förbundskansler Sebastian Kurz, som redan suttit på sin post sedan 2017 och blev utrikesminister redan 2013.

/Kjell Andersson

Vi använder oss av cookies.Läs mer