Svebios pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelanden från Svebio och tidningen Bioenergi. Dessa finns även i vårt nyhetsrum på MyNewsdesk.

 • 15 december 2022
 • Pressmeddelande
 • Kjell Andersson

Välkommet besked om skattebefrielse för biodrivmedel

EU-kommissionens besked om att Sverige kan skattebefria rena och högblandade biodrivmedel är mycket välkommet. EU-beskedet innebär att buss- och taxiföretag…

 • 30 november 2022
 • Pressmeddelande
 • Kjell Andersson

Allt mer areal för odling av energigrödor

Europa kommer få ytterligare 17 miljoner hektar friställd åkerareal under de närmaste åren, som en följd av stagnerande befolkning och…

 • 23 november 2022
 • Pressmeddelande
 • Kjell Andersson

Alla utsläpp från avskogning uppfångade i ny biomassa

Avskogning kan vara ett miljöproblem och leda till minskad biologisk mångfald. Men studerar man vilka källor koldioxid kommer från och…

 • 18 november 2022
 • Pressmeddelande
 • Joline Ekman

Kartläggning: Så kan EU-restriktioner mot skogsbränslen drabba svensk energiförsörjning

EU-parlamentet har antagit en rad förslag som begränsar användningen av biobränslen från skogen, inklusive avverkningsrester som grenar och toppar från…

 • 8 november 2022
 • Pressmeddelande
 • Kjell Andersson

Effektivare klimatstyrning utan bonus-malus

Det är bra att regeringen avvecklar bonus-malus för nya bilar. Bonus-malus har inte gett en effektiv klimatstyrning och är i…

 • 7 november 2022
 • Pressmeddelande
 • Joline Ekman

550 forskare uppmanar EU till hållbart skogsbruk för material och bioenergi

Under föregående vecka skrev 550 forskare under ett öppet brev till lagstiftarna i kommissionen, rådet och EU-parlamentet. De vill uppmärksamma…

 • 18 oktober 2022
 • Pressmeddelande
 • Gustav Melin

Skadlig EU-anpassning när bränslebytet skrotas

Beskedet om att den nya regeringen tänker stoppa bränslebytet är ett riktigt dåligt besked, både för den svenska klimatpolitiken och…

 • 14 september 2022
 • Pressmeddelande
 • Kjell Andersson

EU-parlamentets förslag om skogsbränslen måste stoppas

EU-parlamentet föreslår restriktioner för skogsbränslen som hotar en stor del av bränsleförsörjningen i svensk fjärrvärme och biokraftproduktion. Om förslaget genomförs…

 • 7 september 2022
 • Pressmeddelande
 • Kjell Andersson

Avskaffa skatten på bioolja för mer biokraft i södra Sverige

Från 1 januari 2021 belades bioolja med både energi- och koldioxidskatt som om den var fossil, trots att det är…

 • 25 augusti 2022
 • Pressmeddelande
 • Joline Ekman

Så kan Sveriges största energislag göra att vi klarar elkrisen

I Sverige använder vi mer bioenergi än energi från vattenkraft och kärnkraft tillsammans. Därför kan en måttlig ökning av bioenergianvändningen…

 • 28 juni 2022
 • Pressmeddelande
 • Anders Haaker

Moderaterna vill minska biodrivmedel i transportsektorn – trots ökad produktionskapacitet till 2024

Biodrivmedel har varit den snabbaste metoden att minska svenska koldioxidutsläpp de senaste åren. Nu vill moderaterna kraftigt öka de svenska…

 • 22 juni 2022
 • Pressmeddelande
 • Joline Ekman

Sverige äntligen redo att satsa på biodrivmedel – tillsätter nationell utredning

Regeringen vill stärka den svenska beredskapen genom att öka den inhemska produktionen av flytande biodrivmedel.

 • 17 juni 2022
 • Pressmeddelande
 • Joline Ekman

Skatt på bioolja innebär mer fossil olja i fjärrvärmen

Skatten på bioolja som används i fjärrvärme och industri måste tas bort. Färsk statistik visar att användandet av fossila bränslen…

 • 10 juni 2022
 • Pressmeddelande
 • Joline Ekman

EU:s bilpolitik ger höga klimatutsläpp

EU-parlamentet ställde sig bakom EU-kommissionens förslag om att fasa ut bilar med förbränningsmotorer. Det är en felaktig politik som leder…

 • 19 maj 2022
 • Pressmeddelande
 • Joline Ekman

EU-kommissionen missar Europas största förnybara energislag – igen!

EU vill snabbt bli oberoende av ryska fossila bränslen för att strypa flödet av pengar till Putins krigskassa. Men EU-kommissionens…

 • 18 maj 2022
 • Pressmeddelande
 • Joline Ekman

EU-parlamentet undergräver den svenska energi- och klimatpolitiken

EU-parlamentets miljöutskott har antagit förslag till ändringar i förnybartdirektivet som undergräver den svenska energiförsörjningen och kan ge kraftigt ökade utsläpp…

 • 9 maj 2022
 • Pressmeddelande
 • Joline Ekman

Pressinbjudan: Välkommen till Nordic Pellets Conference 11-12 maj i Stockholm

Är du intresserad av att veta hur det går på pelletsmarknaden under det rådande kriget i Ukraina? Kan pellets vara…

 • 6 maj 2022
 • Pressmeddelande
 • Kjell Andersson

500 företagsledare uppmanar EU-kommissionen: Ta med bioenergi när EU ska bli oberoende av ryska fossila bränslen

Rysslands anfallskrig på Ukraina har tydligt visat på brister i EU:s energipolitik, med stort beroende av importerade fossila bränslen, varav…

 • 7 april 2022
 • Pressmeddelande
 • Bioenergy International

Fabian Levihn får Jan Häckners Bioenergipris 2022

Fabian Levihn får Jan Häckners Bioenergipris 2022 för sitt arbete med bio-CCS. Priset delades ut på Svebios årsmöteskonferens i Stockholm…

 • 9 mars 2022
 • Pressmeddelande
 • Kjell Andersson

Ensidigt förslag från EU-kommissionen om ersättning av rysk gas

Att minska beroende från rysk gas, vilket EU-kommissionen nu föreslår, är både rimligt och viktigt givet kriget i Ukraina. Däremot…

 • 3 mars 2022
 • Pressmeddelande
 • Joline Ekman

Bioenergi gör Sverige mindre sårbart i energikrisen

Den svenska energianvändningen skiljer sig från de flesta andra länder i Europa. Sverige använder nästan ingen fossil gas och är…

 • 28 februari 2022
 • Pressmeddelande
 • Joline Ekman

Nya möjligheter med tioårig skattebefrielse på biodrivmedel

Regeringen ansöker om fortsatt skattebefrielse i tio år hos EU-kommissionen för rena biodrivmedel.

 • 28 februari 2022
 • Pressmeddelande
 • Kjell Andersson

Stabila styrmedel nödvändiga vid satsningar på biodrivmedel

Stabila och långsiktiga styrmedel är nödvändiga för att gynna investeringar i produktion av svenska biodrivmedel och för att nå klimatmålet…

 • 10 februari 2022
 • Pressmeddelande
 • Kjell Andersson

Bioenergi vägen till fossiloberoende jordbruk

Svenskt jordbruk har goda möjligheter att producera råvara till biodrivmedel och därmed bidra till fossilfri svensk livsmedelsproduktion och sänka kostnaderna…

 • 24 januari 2022
 • Pressmeddelande
 • Joline Ekman

Förslag i EU-parlamentet hotar svensk skogsindustri och energiförsörjning

En tredjedel av sysselsättningen och intäkterna till den svenska skogsindustrin riskerar att försvinna om ett EU-förslag får majoritet i EU-parlamentet.…

 • 20 januari 2022
 • Pressmeddelande
 • Joline Ekman

EU-kommissionen positiv till skattebefrielse på rena biodrivmedel

Stora prishöjningar på klimatbra drivmedel kan väntas 2023 om EU inte låter rena biodrivmedel undantas från skattekrav. Nya statsstödsregler ändrar…

Vi använder oss av cookies.Läs mer