Svebios pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelanden från Svebio och tidningen Bioenergi. Dessa finns även i vårt nyhetsrum på MyNewsdesk.

 • 21 december 2023
 • Pressmeddelande
 • Anna Törner

Svebios kommentar till klimathandlingsplanen: Det behövs både bioenergi och elektrifiering

Regeringen har idag presenterat klimathandlingsplanen. Svebio ser oroande på det bristande fokuset på bioenergi, trots dess potential att tillföra omkring…

 • 20 december 2023
 • Pressmeddelande
 • Hannah Edgren

Energimyndigheten visar att biokraften kan spela nyckelroll

Den 15 december slutredovisade Energimyndigheten sin fjärr- och kraftvärmestrategi till Klimat- och Näringslivsdepartementet. Svebio välkomnar strategin och förutsätter att den…

 • 14 november 2023
 • Pressmeddelande
 • Anders Haaker

EU behåller världsledande position inom produktion och användning av pellets

Den geopolitiska krisen och EU:s sanktioner mot Ryssland gjorde 2022 till ett exceptionellt år för pelletsmarknaden i EU. Prisvariationerna för…

 • 7 november 2023
 • Pressmeddelande
 • Hannah Edgren

Mer elproduktion från biokraft är möjlig – men rätt förutsättningar krävs

Det finns 266 biokraftvärmeverk för produktion av el och värme med förnybar bioenergi 2023. Det är en ökning med 23…

 • 18 oktober 2023
 • Pressmeddelande
 • Anna Törner

John Hasslers förslag riskerar minskad produktion i skogs- och jordbruket samt sämre beredskap

Professor John Hassler har idag presenterat sin rapport om hur Sveriges klimatpolitik bör utvecklas baserat på EU:s nya klimatlagstiftning Fit…

 • 12 oktober 2023
 • Pressmeddelande
 • Anna Törner

Ett förslag som kraftigt ändrar förutsättningar för svenska investeringar i grön industri

Regeringen och dess stödparti Sverigedemokraterna har valt att gå vidare med förslaget om att kraftigt reducera nivåerna i reduktionsplikten och…

 • 10 oktober 2023
 • Pressmeddelande
 • Anders Haaker

Boverket ger klartecken för småhusbidrag till pelletskaminer för att ersätta el

Boverket har fattat ett beslut som innebär att materialkostnaden för inköp av pelletskamin och annat material som är nödvändigt för…

 • 25 augusti 2023
 • Pressmeddelande
 • Kjell Andersson

Svebio säger nej till regeringens förslag om sänkt reduktionsplikt

Svebio riktar kraftig kritik mot regeringens förslag om att sänka reduktionsplikten för diesel och bensin till 6 procent.

 • 16 juni 2023
 • Pressmeddelande
 • Gustav Melin

Behöver professor Hassler och klimat- och miljöministern nya dammsugare?

Professor John Hassler har i Svenska Dagbladet liksom i debattartiklar vid upprepade tillfällen framfört uppgiften att ”Sverige dammsuger världen på…

 • 19 maj 2023
 • Pressmeddelande
 • Gustav Melin

EU-förslaget om nettonoll-industri har missat bioenergin

EU-kommissionen har i sitt förslag helt förbigått bioenergilösningar, med undantag för biogas, trots att bioenergi är EU:s största egna energikälla.

 • 16 maj 2023
 • Pressmeddelande
 • Gustav Melin

Ett klokt förslag om reduktionsplikten

Centerpartiet föreslår nu en reformering av reduktionsplikten. Förslaget skulle innebära minskade kostnader utan ökade koldioxidutsläpp.

 • 8 maj 2023
 • Pressmeddelande
 • Gustav Melin

Reduktionspliktsbeslutet – ett onödigt trendbrott för bioenergin

För biodrivmedelsbranschen utgör beskedet om att kraftigt sänka kraven på inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel ett onödigt trendbrott.…

 • 26 april 2023
 • Pressmeddelande
 • Anders Haaker

Pontus Friberg och Kenneth Ahlström tilldelas Jan Häckners pris 2023

Pontus Friberg och Kenneth Ahlström tilldelas årets Jan Häckners pris. Priset delades ut på Svebios årsmöteskonferens i Stockholm 26 april…

 • 19 april 2023
 • Pressmeddelande
 • Anders Haaker

Rekord för pelletsproduktion i Sverige 2022

Pelletsproduktionen i Sverige ökade med 3,1 procent under 2022 jämfört med 2021. Det nya produktionsrekordet uppgick till 1 809 433…

 • 30 mars 2023
 • Pressmeddelande
 • Gustav Melin

Positivt beslut om skogsbränslen men fortsatta restriktioner för lönsamma biodrivmedel

Det svenska ordförandeskapet och EU-parlamentets förhandlare har enats om revideringen av Förnybartdirektivet RED III.

 • 29 mars 2023
 • Pressmeddelande
 • Gustav Melin

Svebios kommentar till Bioekonomiutredningen: Ökad svensk produktion av biodrivmedel kommer att ge lägre drivmedelspriser

Bioekonomiutredningen, med Lena Ek som ordförande, presenterar ett konkret förslag som kan ge snabbt ökad produktion av biodrivmedel från skogsråvara.…

 • 14 mars 2023
 • Pressmeddelande
 • Gustav Melin

Svebio avvisar EU-kommissionens förslag om Euro7

Svebio säger nej till att genomföra EU-kommissionens förslag till nya skärpta regler för fordon och motorer (Euro7). De befintliga reglerna…

 • 9 mars 2023
 • Pressmeddelande
 • Gustav Melin

Svebio protesterar: Norska biståndspengar används till att motarbeta bioenergi?

Nu ber flertal Europeiska föreningar inom energi och jordbrukssektorn att den norska biståndsmyndigheten NORAD ska ompröva sitt stöd till organisationen…

 • 7 mars 2023
 • Pressmeddelande
 • Gustav Melin

Svebios krav på regeringen: Stoppa stoppet för bilar med förbränningsmotor!

EU-parlamentet har skjutit upp beslutet om att förbjuda förbränningsmotorer från 2035. Nu vill Svebio belysa vikten av att stoppa förslaget…

 • 3 mars 2023
 • Pressmeddelande
 • Gustav Melin

Forskare: DN och Greenpeace sprider falska uppgifter om biobränslens klimateffekt

Nu uppmärksammar forskare att ett ensidigt fokus på utsläpp kan leda till missuppfattningar och felaktiga slutsatser om biobränslens klimatpåverkan. Svebio…

 • 24 februari 2023
 • Pressmeddelande
 • Gustav Melin

Medlemsländer säger nej till EU-parlamentets förslag om skogsbränslen

Mycket tyder på att en blockerande minoritet, eller rentav en majoritet, av EU:s medlemsländer kommer att stoppa EU-parlamentets förslag om…

 • 15 februari 2023
 • Pressmeddelande
 • Gustav Melin

EU-beslutet om bilmotorer måste rivas upp

EU:s beslut om att förbjuda försäljning av bilar med förbränningsmotor efter 2035 är ett ologiskt beslut, ett flagrant misstag och…

 • 31 januari 2023
 • Pressmeddelande
 • Joline Ekman

Gustav Melin slutar som vd på Svebio

Till sommaren 2023 kommer Gustav Melin att lämna sitt uppdrag som vd på Svebios efter 15 år.

 • 18 januari 2023
 • Pressmeddelande
 • Gustav Melin

Ge raffinaderierna beröm – inte kritik för att de satsar på biodrivmedel

Transport & Environment har spårat ur som miljöorganisation – det skadar klimatet och EU:s utveckling, menar Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

Vi använder oss av cookies.Läs mer