Svebios pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelanden från Svebio och tidningen Bioenergi. Dessa finns även i vårt nyhetsrum på MyNewsdesk.

 • 30 mars 2023
 • Pressmeddelande
 • Gustav Melin

Positivt beslut om skogsbränslen men fortsatta restriktioner för lönsamma biodrivmedel

Det svenska ordförandeskapet och EU-parlamentets förhandlare har enats om revideringen av Förnybartdirektivet RED III.

 • 29 mars 2023
 • Pressmeddelande
 • Gustav Melin

Svebios kommentar till Bioekonomiutredningen: Ökad svensk produktion av biodrivmedel kommer att ge lägre drivmedelspriser

Bioekonomiutredningen, med Lena Ek som ordförande, presenterar ett konkret förslag som kan ge snabbt ökad produktion av biodrivmedel från skogsråvara.…

 • 14 mars 2023
 • Pressmeddelande
 • Gustav Melin

Svebio avvisar EU-kommissionens förslag om Euro7

Svebio säger nej till att genomföra EU-kommissionens förslag till nya skärpta regler för fordon och motorer (Euro7). De befintliga reglerna…

 • 9 mars 2023
 • Pressmeddelande
 • Gustav Melin

Svebio protesterar: Norska biståndspengar används till att motarbeta bioenergi?

Nu ber flertal Europeiska föreningar inom energi och jordbrukssektorn att den norska biståndsmyndigheten NORAD ska ompröva sitt stöd till organisationen…

 • 7 mars 2023
 • Pressmeddelande
 • Gustav Melin

Svebios krav på regeringen: Stoppa stoppet för bilar med förbränningsmotor!

EU-parlamentet har skjutit upp beslutet om att förbjuda förbränningsmotorer från 2035. Nu vill Svebio belysa vikten av att stoppa förslaget…

 • 3 mars 2023
 • Pressmeddelande
 • Gustav Melin

Forskare: DN och Greenpeace sprider falska uppgifter om biobränslens klimateffekt

Nu uppmärksammar forskare att ett ensidigt fokus på utsläpp kan leda till missuppfattningar och felaktiga slutsatser om biobränslens klimatpåverkan. Svebio…

Vi använder oss av cookies.Läs mer