Svebios pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelanden från Svebio och tidningen Bioenergi. Dessa finns även i vårt nyhetsrum på MyNewsdesk.

 • 19 december 2016
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Årshögsta för HVO biodiesel i oktober

Försäljningen av HVO-biodiesel ökade fortsatt i oktober till rekordnoteringar, både som inblandning i fossil diesel och såld som ren 100-procentig…

 • 30 november 2016
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

EU-kommissionens politik för bioenergi haltar betänkligt

– EU-kommissionen har ett balanserat förslag om fasta biobränslen, som gör det möjligt att använda svensk skog som råvara och…

 • 28 november 2016
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Viktigt att gynna el som alltid finns till hands

– När andelen variabel elproduktion från sol och vind ökar är det viktigt att också bygga ut förnybar elproduktion som…

 • 17 november 2016
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

​Ren biodiesel ökar snabbt på drivmedelsmarknaden

Biodiesel i ren form ökar snabbt på den svenska drivmedelsmarknaden. Användningen av ren HVO-diesel ökade med 115 procent mellan januari…

 • 8 november 2016
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

​Ta ansvar nu för ett stabilt elsystem

– I energiöverenskommelsen mellan fem partier i somras enades man om följande: ”En stor utmaning är att förändra energipolitiken från att…

 • 7 november 2016
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Nästan 80 procent fossilfritt i kollektivtrafiken redan idag

Andelen förnybara drivmedel i bussar som körs i kollektivtrafik i Sverige har ökat med tio procent sedan förra året och…

 • 21 oktober 2016
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

​Ökad användning av ren biodiesel i augusti

Försäljningen av 100-procentig biodiesel, både rapsdiesel (B100) och HVO-diesel (HVO100) ökade kraftigt i augusti till årshögsta nivåer. Jämfört med juli…

 • 16 september 2016
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

​Biokraft i Sverige ökade med fyra procent

Det finns 209 biokraftverk i Sverige som tillsammans har en kapacitet på 4 464 megawatt, en ökning med cirka 180…

 • 14 september 2016
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

​Rekordhög användning – nästan var fjärde liter diesel är nu biodiesel

Första halvåret 2016 var 23,8 procent av hela volymen diesel som levererades till den svenska marknaden biodiesel. Det visar Svebios…

 • 2 september 2016
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Var sjätte tankad liter är nu förnybar i Sverige!

Första halvåret 2016 var 16,6 procent av alla drivmedel som används för den svenska vägtrafiken förnybara. Det visar Svebios analys…

 • 15 augusti 2016
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Bonus-malus-förslag med stora brister

Förslaget om bonus- och malusbeskattning av nya bilar har mycket stora brister. Det kan i sin nuvarande form inte ligga…

 • 17 juni 2016
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Miljömålsberedningen hjälper Polen med argument för fortsatt koleldning

Det är positivt att en bred politisk majoritet är ense om en radikal svensk klimatpolitik. Men tyvärr finns det brister…

 • 10 juni 2016
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Outsourcing av energiförsörjning underlättar omställning till bioenergi i industrin

Genom att överlåta investeringen till en extern aktör som också sköter drift och underhåll av företagets energianläggning kan företaget istället…

 • 10 juni 2016
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Stödsystemet måste belöna produktion när el behövs

– Partiernas öppnar i energiöverenskommelsen för att man ska ta större hänsyn till effektbehovet, dvs behovet av el när behovet…

 • 23 maj 2016
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

​Onödigt stöd till elbussar

– Två tredjedelar av alla bussar i svensk kollektivtrafik drivs idag med miljövänliga biodrivmedel som biogas, biodiesel och etanol. Ändå…

 • 29 april 2016
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

​Svebio kräver bonus också till etanol- och biogasbilar

– Om ett bonus/malus-system införs måste det ge bonus inte bara till elbilar utan också till fordon som kan drivas…

 • 8 april 2016
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

​Anna Lundborg årets mottagare av Jan Häckners bioenergipris

Anna Lundborg, verksam vid Energimyndigheten, är årets mottagare av Jan Häckners bioenergipris.

 • 7 april 2016
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

​Karin Medin ny ordförande i Svebio

Karin Medin, vd i Söderenergi, valdes till ny ordförande i Svebio vid föreningens årsmöte i Stockholm 6 april. Karin Medin…

 • 5 april 2016
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

​Pelletsproduktionen i Sverige ökade med fem procent under 2015

På två år har importen av pellets till Sverige halverats, en minskning med 360 000 ton. Samtidigt har exporten ökat…

 • 14 mars 2016
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

​Sänk skatten på etanol och biodiesel snarast

Regeringen medger nu att skatten på etanol som infördes 1 december förra året och ytterligare höjdes 1 jan 2016 var…

 • 4 mars 2016
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Staten slaktar E85 med felaktig skatt

En aktuell rapport från Energimyndigheten visar att skatten på etanol bygger på felaktig grund.

 • 3 mars 2016
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

​Svebio blir svensk representant i IEA för utveckling av biodrivmedel

Svebios medarbetare Tomas Ekbom har av Energimyndigheten fått förtroendet att vara svensk representant i IEA Bioenergys Annex 39, som arbetar med…

 • 17 februari 2016
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Miljöpartiets väljare från sämst till bäst kunskap om bioenergins roll

En ny undersökning som TNS Sifo gjort på uppdrag av tidningen Bioenergi om bioenergins roll i Sveriges energisystem visar på…

 • 10 februari 2016
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

EU kan sätta ett högre mål för förnybar energi

Höj målet för förnybar energi, inför och höj koldioxidskatter och använd åkermarken för att producera biodrivmedel, ta bort restriktionerna kring…

Vi använder oss av cookies.Läs mer