Svebios pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelanden från Svebio och tidningen Bioenergi. Dessa finns även i vårt nyhetsrum på MyNewsdesk.

 • 20 december 2017
 • Pressmeddelande
 • Kjell Andersson

Allt fler tankar HVO100

Ren HVO-diesel, HVO100, har på kort tid etablerat sig som ett ledande biodrivmedel. Under oktober 2017 såldes 60 810 kubikmeter…

 • 30 november 2017
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

​Rekordstor minskning av utsläppen från tung trafik

Den ökade användningen av biodiesel har minskat utsläppen av koldioxid från tung trafik i Sverige mycket kraftigt. De totala utsläppen…

 • 21 november 2017
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Säljrekord för HVO100 biodiesel

Under tredje kvartalet 2017 ökade försäljningen av HVO-diesel med 24 procent jämfört med motsvarande period för 2016. Andra biodrivmedel har…

 • 9 november 2017
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

​Svebio nyanställer för kraftvärmefrågor

Svebio har anställt Karolina Norbeck på en nyinrättad tjänst som programdirektör för kraftvärme och fjärrvärme på Svenska Bioenergiföreningen, Svebio.

 • 19 september 2017
 • Pressmeddelande
 • Anders Haaker

​Biokraftprojekt för drygt 16 miljarder kronor byggs och planeras i Sverige

Nya stora biokraftvärmeverk planeras i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala samtidigt som det byggs nya biokraftanläggningar i Borås, Upplands Bro…

 • 21 augusti 2017
 • Pressmeddelande
 • Kjell Andersson

​Svenska Bioenergy Day 21 augusti – först ut i EU

Sverige är först ut att fira European Bioenergy Day 21 augusti. Redan från idag och fram till nyår kan Sverige helt…

 • 17 augusti 2017
 • Pressmeddelande
 • Kjell Andersson

Mer än 20 procent biodrivmedel första halvåret 2017

Mer än var femte liter drivmedel som de svenska bilisterna och åkarna tankade första halvåret 2017 var biodrivmedel. Det visar…

 • 20 juni 2017
 • Pressmeddelande
 • Kjell Andersson

​Var femte liter som tankas i Sverige biodrivmedel

Första kvartalet 2017 var 20,5 procent av alla drivmedel förnybara biodrivmedel, räknat efter energiinnehåll. För helåret 2016 var motsvarande siffra…

 • 15 maj 2017
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Biobränslen kan klara alla Sveriges transporter

Svebio arrangerar denna vecka International Advanced Biofuels Conference i Göteborg. Konferensen är en mötesplats för företag och forskare som arbetar…

 • 24 april 2017
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Bioenergitidningen: Pelletsproduktionen fortsatte att öka i Sverige under 2016

Pelletsproduktionen i Sverige under 2016 ökade med 4,6 procent. Produktionen var cirka 1 738 580 ton, en ökning med cirka…

 • 19 april 2017
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Inga garantier för effekt ger ett elsystem utan balans

– Politikerna bygger ut elproduktionen utan hänsyn till elkundernas effektbehov. Det ger oss ett mindre stabilt elsystem och kommer att…

 • 7 april 2017
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Göran Berndes, 2017 års mottagare av Jan Häckners bioenergipris

Göran Berndes, verksam vid Chalmers, är årets mottagare av Jan Häckners bioenergipris. Det skriver Svebio i ett pressmeddelande.

 • 24 mars 2017
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

​Styr efter miljöpåverkan, inte med subventioner

– Styrningen av trafikens miljöpåverkan måste ske så att utsläppen av fossil koldioxid minskas. Det sker bäst genom att bilisterna…

 • 17 mars 2017
 • Pressmeddelande
 • Kjell Andersson

Välkommet besked om klimatstyrning av drivmedlen

Regeringens förslag om att införa reduktionsplikt för drivmedel, som gynnar de mest klimatsmarta biodrivmedlen, välkomnas av biodrivmedelsbranschen.

 • 13 mars 2017
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

​Svebio föreslår kompletteringar till energiöverenskommelsen

Svebio, Svensk Bioenergiföreningen, stöder ramöverenskommelsen om den framtida energipolitiken som i juni 2016 förhandlades fram av fem av riksdagens partier.…

 • 27 februari 2017
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

​Biovärme i fler än 510 fjärrvärmenät

Omställningen från fossila bränslen till biobränslen för uppvärmning inom fjärrvärme i Sverige har gjort att biovärme idag står för huvuddelen…

 • 20 februari 2017
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

2016 rekordår för biodrivmedel i Sverige

Biodrivmedel svarade för 18,6 procent räknat på energiinnehåll av alla levererade drivmedel för fordonsdrift i Sverige 2016. Var fjärde liter…

 • 18 januari 2017
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

​Fjärde rekordmånaden i rad för HVO-biodiesel

November 2016 blev fjärde rekordmånaden i rad för HVO-biodiesel. Försäljningen ökade för HVO både som inblandning i fossil diesel och…

 • 9 januari 2017
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

​Energikommissionen misslyckas med att hantera effektfrågan

– När Energikommissionen nu lägger sitt slutbetänkande har man tyvärr inte hanterat effektfrågan, utan föreslår att den nuvarande marknadsmodellen ”energy…

Vi använder oss av cookies.Läs mer