Svebios pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelanden från Svebio och tidningen Bioenergi. Dessa finns även i vårt nyhetsrum på MyNewsdesk.

 • 2 november 2021
 • Pressmeddelande
 • Joline Ekman

EU missar klimatmålet i transportsektorn – men Sverige är särklassigt bäst i EU

EU-länderna ser ut att missa det blygsamma målet för förnybar energi i transportsektorn 2020. Det framgår av EU-kommissionens rapport 26…

 • 6 oktober 2021
 • Pressmeddelande
 • Joline Ekman

Rekordhöga skogsflispriser på den baltiska bioenergimarknaden

På tisdagen 5 oktober noterades de högsta skogsflispriserna någonsin på International Biomass Exchange Baltpool, IntBEX.

 • 22 september 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Pyrolys och energigrödor kan lyfta Fossilfritt Sveriges biostrategi och lösa effekt- och systemutmaningar

Fossilfritt Sveriges biostrategi bekräftar bioenergins centrala betydelse för Sveriges energiförsörjning, både idag och om ett par årtionden, när vi kommer…

 • 22 september 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Så når Sverige klimatmålen 2045 med svenska biodrivmedel

Svebio föreslår nya styrmedel för att underlätta finansiering av nya fabriker för svenska biodrivmedel. Resultatet gör att Sverige kan realisera…

 • 20 september 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Klimatbudget med begränsad klimatnytta

Regeringens budget innehåller enligt egen utsago omfattande satsningar på klimatnytta. Enligt Svebios analys har emellertid åtgärderna begränsad klimatnytta.

 • 8 september 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Regeringens politik missgynnar de bästa miljöbilarna

– De regler för miljöbilar som tillämpas av EU och Sverige är ovetenskapliga och diskriminerar bilar med höga klimatprestanda. Nu…

 • 15 juli 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

EU:s klimatpaket skapar växande marknader för bioenergi men ger också onödiga begränsningar

– Det är mycket positivt att EU-kommissionen fokuserar på prissättning av koldioxidutsläpp genom att skärpa utsläppsrättshandel och utvidga den till…

 • 23 juni 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Minskade energileveranser av fasta biobränslen 2020

Energileveranserna av biobränslen minskade 2020 främst på grund av lägre efterfrågan på biobränslen för uppvärmning. Året var det varmaste sedan…

 • 18 juni 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Om biogasbil inte är miljöbil borde också djur klassas som ohållbara

– Regeringens förslag om att inte betrakta biogasbilar som miljöbilar är både ologiskt och obegripligt och bör inte läggas fram…

 • 10 juni 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Befintlig biokraft kan lösa effektproblematiken

Oanvänd kapacitet motsvarar de tre senast nedlagda kärnkraftreaktorerna.

 • 27 maj 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Varmt år gav exportnetto av träpellets 2020

Hög medeltemperatur under flera år har påverkat efterfrågan av träpellets för uppvärmning. Under 2020 minskade efterfrågan i Sverige med omkring…

 • 25 maj 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Nu blir alla biobränslen dokumenterat hållbara

Om drygt en månad är hållbarhetskriterier ett krav för alla typer av bioenergi. Inget annat energislag kommer att ha motsvarande…

 • 21 maj 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Biobensin ger snabbare klimatomställning

– Nestes besked om att man kommer att producera biobensin öppnar för en liknande utveckling på bensinmarknaden som vi sett…

 • 6 maj 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Bränslepellets löser klimatkris i Nederländerna

– Att ersätta fossila bränslen med biobränslen som träpellets är bra för klimatet, både i Sverige och i Nederländerna. Pellets…

 • 28 april 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Mer etanol i bensin ger stor klimatvinst, borde gjorts tidigare!

Beskedet att Sverige ska få E10 som standardbensin från augusti får stor direkt betydelse för de svenska koldioxidutsläppen. Den årliga…

 • 21 april 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Taxonomi med stora brister

– Vi ger EU-kommissionen underkänt på flera punkter när vi nu läser det slutliga förslaget till taxonomi för hållbara investeringar.…

 • 15 april 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

DN ger bara halva sanningen om koldioxidflöden

Dagens Nyheter glömmer att redovisa viktiga delar av den totala koldioxidbalansen när man den 15 april tar upp frågan om…

 • 14 april 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Roger Blom och Magnus Ahlsten är mottagare av Jan Häckners bioenergipris

Roger Blom, vd för Ernsts Express och Magnus Ahlsten, grundare och ordförande i Brogas tog emot priset i form av…

 • 14 april 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Inte fel att använda stamved för energi

I Dagens Nyheters kritiska granskning av den svenska bioenergianvändningen påstås att man inte bör använda stamved för energiproduktion. Det är…

 • 13 april 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Missvisande bild av DN om bioenergi

– Dagens Nyheters artikel om biobränslen från Estland innehåller många sakliga felaktigheter och ger sammantaget en missvisande bild av biobränslenas…

 • 6 april 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Energiföretagen, Svebio och Canoil begär skattebefrielse för biooljor för uppvärmning

Energiföretagen Sverige begär tillsammans med Svebio och biooljeleverantören Canoil AB, i en hemställan till Finansdepartementet, att biooljor tillverkade av rest-…

 • 18 mars 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Svensk biodrivmedelsproduktion upp 7 % under 2020

I Sverige har produktionskapaciteten för biodrivmedel ökat med sju procent det senaste året. Produktionskapaciteten för biodrivmedel i Norden ökar stadigt…

 • 15 mars 2021
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Alla branscher måste kunna visa hållbarhet

Bioenergin är det enda energislag som har ett heltäckande system för redovisning av hållbarhet, både beträffande miljöpåverkan och klimatnytta. Det…

Vi använder oss av cookies.Läs mer