Svebios pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelanden från Svebio och tidningen Bioenergi. Dessa finns även i vårt nyhetsrum på MyNewsdesk.

 • 18 december 2020
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

EU:s taxonomi: Fel att styra med detaljreglering

– EU-kommissionens förslag till taxonomi är symptom på ett större systemfel i EU:s klimatpolitik. Istället för att införa allt fler…

 • 16 oktober 2020
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Bränslebytet gav mindre biobränsle

– Skiftet från skattebefrielse till reduktionsplikt gav försämrad utveckling för användningen av biodrivmedel i Sverige. Kvoterna sattes för lågt och…

 • 9 oktober 2020
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Klart för rena biodrivmedel hela 2021

– Sverige har fått rätt att fortsätta ge skattebefrielse för etanol, rapsdiesel och HVO som säljs i ren eller högblandad…

 • 21 september 2020
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

EU-kommissionen tvingar Sverige lägga koldioxidskatt på förnybara biooljor

I den budget som idag presenteras föreslår den svenska regeringen att det ska läggas skatt på vissa förnybara biooljor som…

 • 11 september 2020
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

​Bra med långsiktigt besked om biodrivmedel

– Det är utmärkt att regeringen och samarbetspartierna ger besked om ökad inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel ända…

 • 8 september 2020
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

​Konverteringsstöd till E85 och biogas, bra steg på vägen men mer behövs!

– Ett konverteringsstöd för att bygga om bilar till etanol- och biogasdrift är bra, men otillräckligt för att åtgärda de…

 • 13 juli 2020
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Svebio introducerar digital handelsplats för biobränslen

Svebio inleder ett samarbete med det statliga Litauiska företaget Baltpool och introducerar en digital handelsplats för fasta biobränslen, flis och…

 • 11 juni 2020
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

ENplus® når en viktig milstolpe genom att certifiera över 1 000 företag över hela världen

ENplus® har bevisat sin ledande roll i den globala harmoniseringen av högkvalitativa träpellets genom att ha certifierat mer än 1…

 • 2 juni 2020
 • Pressmeddelande
 • Kjell Andersson

​Stoppa förslaget om koldioxidskatt på förnybara biooljor

– Att lägga koldioxidskatt på ett förnybart bränsle är fel och till skada för klimatet. Förnybara bränslen släpper visserligen ut koldioxid…

 • 22 maj 2020
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Svebio nöjda med Klimatpolitiska vägvalsutredningen men avvisar två av utredningens förslag

Skog och åkermark ska i första hand användas för att producera biomassa som kan ersätta fossila bränslen, inte för att…

 • 27 april 2020
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Bioenergi: ​Marknaden för pellets i Sverige ökade med 8,3 procent under 2019

Marknaden för pellets i Sverige ökade med 8,3 procent under 2019 jämfört med året innan. Ökningen motsvarande 155 622 ton…

 • 22 april 2020
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Svebio utvecklar styrmedel för nya svenska biodrivmedel

Svebio har beviljats ny finansiering från Vinnova för att fortsätta arbetet med att ta fram kompletterande styrmedel för underlätta investeringar…

 • 6 april 2020
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

En öppning för rena biodrivmedlen men osäkerhet kvarstår

– Det kan ge de svenska åkerierna, bussbolagen och enskilda bilister som tankar E85, rapsdiesel och HVO100 en respit på…

 • 3 april 2020
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Alarik Sandrup ny ordförande i Svebio

Vid Svenska Bioenergiföreningens digitala årsmöte den 2 april valdes Alarik Sandrup från Lantmännen till ny ordförande i Svebio efter Karin…

 • 12 februari 2020
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

Skarpa förslag för nya svenska investeringar

Svebio har slutfört en utredning, finansierad av Vinnova. Resultatet är tre förslag på konkreta styrmedel som gör att Sverige kan…

 • 6 februari 2020
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

​Pressinbjudan: Frukostseminarium 12 februari om Sveriges första biojetproduktion och nya investeringar i svensk produktion av biodrivmedel

Första svenska fabriken för skogsbaserad biojet är möjlig inom något år. Testflygningar och industriell uppskalning är planerade vid ett massabruk.…

 • 16 januari 2020
 • Pressmeddelande
 • Bioenergi

”Bioenergin räcker till de ökande behoven”

Att göra Sverige fossilfritt kommer att kräva en ökad tillförsel av omkring 100 TWh biobränslen. Om 25 år kommer vi…

Vi använder oss av cookies.Läs mer