Virkesforum

Virkesforum

Välkommen till Virkesforum 2018 den 12 september i Näringslivets Hus, Stockholm. Årets teman är Digitalisering och the Internet of trees och en utblick mot Nordamerika. Dessutom får du en god blandning av aktuella skogliga frågor.

Vi använder oss av cookies.Läs mer