Svebios Bränslemarknadsdag

Svebios Bränslemarknadsdag

Gustav Melin, Andreas Eriksson, Håkan Broman, Håkan Edh, Didzis Palejs, Karin Medin, Per Mernelius, Karin Vestlund-Ekerby, Lotta Elmfeldt, Lauma Kazusa, Torbjörn Claesson och Martin Hansson talar på Svebios Bränslemarknadsdag den 13 september.

Vi har nu stängt anmälan men du är välkommen att anmäla dig på.


Förstå vad som händer på bränslemarknaden! Vi har ett ovanligt marknadsläge på bränslemarknaden. Förra hösten var det regnigt och milt i södra Sverige och Baltikum. Det ledde till virkesbrist i skogsindustrin och att mindre biprodukter kom fram till energimarknaderna. I januari kom kylan och energiefterfrågan blev större än normalt. Det ledde till en ovanligt ansträngd bränsleförsörjning. Strax efter vintern blev det vackert väder och torka, avverkningsstopp och bränder. Hur påverkar alla olika faktorer dagens bränslemarknad?

Ingen har hela bilden men tillsammans kan vi skapa goda förutsättningar för en bra bränslemarknadssäsong. Den 13 september kan du träffa många handlare och inköpare på Svebios bränslemarknadsdag!

Program

10.00 Registrering och mingel, Svea konferens, Holländargatan 10, Stockholm

10.45 Dagsläget på bränslemarknaden efter bränder, avverkningsstopp och tidernas massakonjunktur

Moderator: Gustav Melin, Svebio

Välkommen och inledning
Gustav Melin, Svebio

Sommarens skogsbränder – Hur påverkar de bränslemarknaden?
Andreas Eriksson, Skogsstyrelsen

Så hanterar vi bränsleleveranser efter bränder och avverkningsstopp
Håkan Broman, Sveaskog

Massaindustrin går för fullt, har vi virkesbrist, får vi lika mycket biprodukter som vanligt?
Håkan Edh, Södra Skogsenergi

Hur påverkas torvanvändning och skörd av säsongen 2018?
Torbjörn Claesson, Neova

Diskussion om konsekvenser av brand, avverkningsstopp, och god massakonjunktur.

12.30 Lunch 

13.30 International perspectives on fuel supply / Internationella perspektiv på bränsleförsörjningen

Moderator: Karin Medin, Söderenergi/ordf. Svebio

Baltic sea region overview on wood chip and pellets situation (In English)
Didzis Palejs, CMBiomass, Latvia

International waste wood perspectives, special focus on Swedish consequences of the UK development (In English)
Lauma Kazusa, SUEZ, UK

Senaste utvecklingen på returträmarknaden i Norden
Per Mernelius, Geminor

Panel discussion on demolition wood and international fuel supply issues (In English)

 15.00 Kaffe

15.30 Så säkrar vi tillräckliga bränslevolymer

Moderator: Gustav Melin, Svebio

Förbättrad försörjning med bättre transporter
Karin Vestlund-Ekerby, Trädbränsleföreningen

Behöver vi mer flisningskapacitet? Synpunkter från en entreprenör
Lotta Elmfeldt, Maskinflisning i Laxå

Så agerar Eskilstuna Energi & Miljö med erfarenhet från årets eldningssäsong
Martin Hansson, Eskilstuna Energi och Miljö

Paneldiskussion


Pris och anmälan:

Anmälan krävs, begränsat antal platser.

Kontaktperson: Gustav Melin, vd Svebio, gustav.melin@svebio.se08-441 70 80


 

Vi använder oss av cookies.Läs mer