Workshop: Innovationskluster för internationalisering inom bioenergiområdet

Den 15 februari bjuder RISE i samarbete med PelletsFörbundet, Skogforsk och SVEBIO in till en Workshop för att diskutera hinder och affärsmöjligheter inom bioenergiområdet om innovationsbehovet på svensk och internationell marknad samt att redovisa och följa upp resultatet från den webbenkät-undersökning som gjordes i december 2017.

På agendan står diskussioner rörande branschens framtida behov av ett Innovationskluster inom bioenergi och bildandet av en mötesplats som underlättar för involverade bioföretag, forskningsinstitutioner och organisationer att skapa hållbar tillväxt inom fyra definierade bioenergiområden – Pelletsteknik, Skogsteknik, Förbränning och Salixteknik.

Ur programmet:

  • Redovisning av Enkätundersökning kring Internationalisering
  • Behövs en samlande kraft bidrar till att hitta, värdera, validera, och kvalitetssäkra innovativa företag/teknik/produkter?
  • Upplevda hinder och marknadsmisslyckande för en internationalisering
  • Utvecklingsmöjligheter på prioriterade exportmarknader

Målgruppen är såväl företag som branschorganisationer och forskargrupper samt myndighetspersoner som leder- eller arbetar med frågor som rör internationalisering av bioenergiteknik och kunnande. WorkShopen är öppen för andra som har ett stort intresse för detta område. Utfallet av diskussionerna kommer ligga till grund för arbetsgruppens fortsatta strategiarbete när det gäller att skapa ett Innovationskluster inom bioenergi.

När: kl. 10-16, 15 februari 2018
Plats: RISE, CBI Drottning Kristinas väg 26, Stockholm (lokalen ligger vid KTH,  T-bana Tekniska Högskolan)
Anmälan sker senast den 5 februari till
susanne.paulrud@ri.se.

Välkommen – sprid gärna vidare till andra som kan vara intresserade!

För frågor, kontakta:

Susanne Paulrud, RISE, susanne.paulrud@ri.se
Gustav Melin, Svebio, gustav.melin@svebio.se
Maria Iwarsson Wide, Skogforsk, Maria.IwarssonWide@skogforsk.se
Bengt E Löfgren, PelletsFörbundet, kansliet@pelletsforbundet.se

Vi använder oss av cookies.Läs mer