Bioekonomiriksdagen 2018 – Hur förverkligar vi bioekonomin?

Anmälan

Bioekonomiriksdagen samlar ledande organisationer, nyckelpersoner och beslutsfattare från både Sverige och Norge för att kraftsamla. Det är en arena för erfarenhetsutbyte och en plattform för att skapa samsyn kring strategier och förutsättningar som behöver politiskt stöd. Tillsammans kan vi driva på utvecklingen och bli ett föredöme inom den nya bioekonomin.

Sista anmälan: 6 februari

Vi använder oss av cookies.Läs mer