Så stort är skogsnäringens bidrag i klimatarbetet

Anmälan

Vid ett seminarium i Stockholm den 25 februari, redovisar SCA för första gången siffror på de totala klimateffekterna av företagets verksamhet.

Tid: Måndag 25 februari, kl. 10.00–12.00 (efterföljande lunch och mingel)

Anmälan: senast 20 februari till carin.ekstrom@sca.com

Glöm inte att meddela eventuell specialkost.

Vi använder oss av cookies. Läs mer