Inbjudan till hearing om strategi för nytt forsknings- och innovationsprogram

Inför EU:s kommande ramprogram, Horisont Europa, som ska lanseras 2021, har de forskningsfinansierande myndigheterna fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till strategi för det svenska deltagandet i programmet. En viktig del i strategiarbetet är att samla in synpunkter från svenska forsknings- och innovationsintressenter.

  • Datum: 29 september
  • Tid: 09.00 – 12.00
  • Plats: Teams Live Event – deltagarlänk skickas ut till anmälda

Vi använder oss av cookies.Läs mer