”Erfarenheter av större svenska industriella projekt för minskning av klimatgasutsläpp”

”Erfarenheter av större svenska industriella projekt för minskning av klimatgasutsläpp”

Målgrupp: Industri, universitet och högskolor, institut och myndigheter

  • Tid: Tisdag 19 oktober, 13.30-17.00
  • Plats: Online via Teams, länk skickas till anmälda deltagare
  • Moderator: Thore Berntsson
  • Språk: Svenska
  • Anmälan: Senast 12 oktober till thore.berntsson@chalmersindustriteknik.se eller thore.berntsson@chalmers.se

Seminariet anordnas av Energimyndigheten som en del av den svenska verksamheten inom IEA-samarbetet IETS TCP. (IETS står för Industrial Energy-Related Technologies and Systems och TCP är IEA:s Technology Collaboration Programme.) Inom IETS TCP diskuteras ett internationellt samarbetsprojekt inom området, eventuellt i samarbete med Mission Innovation.

Vi använder oss av cookies.Läs mer