Biodrivmedelsseminarium: Slutrapportering av projektet ”Styrmedel för nya svenska biodrivmedel”

Biodrivmedelsseminarium: Slutrapportering av projektet ”Styrmedel för nya svenska biodrivmedel”

Anmälan

Välkommen på biodrivmedelsseminarium 22 september 2021!

  • Tid: Onsdag 22 september 2021, kl. 08.30 – 09.15
  • Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm eller online
  • Seminariet arrangeras både i lokal och med en webbsändning. Efter anmälan kommer länk att skickas till de som deltar via Zoom. OBS, begränsat antal platser.
  • Organiserat av: Svebio
  • Anmäl dig här

Svebio inbjuder till slutrapportering av projekt ”Styrmedel för nya svenska biodrivmedel” med förslag till regering och riksdag för nya kompletterande styrmedel som underlättar finansiering av ny produktion av svenska biodrivmedel.

Sverige har höga klimatambitioner med mål om nettonollutsläpp till 2045 och att flyg- och vägtransportsektorn ska reducera sina utsläpp till 2030 med 70 procent. Dessvärre har detta inte lett en stor ökad produktion av svenska biodrivmedel. Samtidigt utgör svenska skogsrester en strategisk och delvis outnyttjad resurs. Industrin har stora affärsmöjligheter till inhemsk produktion av skogsbaserade biodrivmedel i en cirkulär bioekonomi.

Svenska teknologier utvecklas, stora bioraffinaderi-projekt pågår – industrin är redo att möta riksdagens klimatmål. Men hur ska dessa fabriker finansieras? Vad behövs för att de ska bli verklighet? Nu redovisas konkreta förslag till hur detta ska lösas. Kom och lyssna till experter från industrin!

Program och medverkande  

08.30 – 09.15 Förslag till styrmedel för nya biodrivmedel

  • Tomas Ekbom, Programdirektör, Svebio, Svenska Bioenergiföreningen
  • Jonas Rudberg, vd, Porcupine
  • Henrik Brodin, Affärsutvecklare, Södra

Moderator: Tomas Ekbom, programdirektör BioDriv vid Svebio

 

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer