PelletsFörbundet i Almedalen

PelletsFörbundet i Almedalen

Alla de förnybara alternativen behövs. Vår mötesplats har temat ”Samhällsutvecklingen från ett bioenergiperspektiv” och lyfter fram förnybar bioenergi med tonvikt på samhällsnytta. Träffa företrädare för framtidens viktigaste förnybara energibärare som berättar om hur vi kan rädda klimatet, minska behovet av el kalla dagar och skapa hållbara arbetstillfällen.

Förutom att vi har en mötesplats där vi minglar och visar pelletskaminer i drift och bjuder på pelletsbakad pizza och pelletsgrillad korv så har vi bjudit in ett antal namnkunniga föreläsare till våra sex seminarier.

Möt Martin Hedberg SWC, Madeleine Westin TV4, Gustav Melin Svebio, Daniel Tegin NCC, Helena Sjögren Skogsindustrierna, Ulf Wikstöm KMP, Bengt- Erik Löfgren PelletsFörbundet.

Onsdagen 5 juli,  14.00 – 14.30 talar Svebios vd Gustav Melin under rubriken ”Bioenergin tar ansvar för hållbar effektbalans”.

Hela programmet hittar du här

Vi använder oss av cookies.Läs mer