Halvvägs till CCS – Hur når vi hela vägen fram i tid?

Halvvägs till CCS – Hur når vi hela vägen fram i tid?

Anmälan

Onsdag, 25 november 2020 klockan 08:30

År 2050 ska Europa vara världens första klimatneutrala kontinent. För att nå målet krävs att alla sektorer minskar sina klimatutsläpp. För industrin har infångning och lagring av koldioxid, så kallad CCS (Carbon Capture and Storage), seglat upp som en av de viktigaste åtgärderna för att minska industriutsläppen på kort och lång sikt. På sikt kan CCS bli en avgörande teknik för att nå negativa utsläpp.

2019 inleddes projektet ”Preem CCS”. Inom projektet ska hela värdekedjan för CCS utvärderas; från infångning av koldioxid vid Preems raffinaderi i Lysekil, till lokal mellan-lagring och transport till den slutliga lagringsplatsen utanför den norska västkusten.

Projektet har nu passerat halvtid, och i samband med detta presenteras halvtidsresultat med nya insikter och kunskaper om de tekniska, ekonomiska och politiska utmaningar som kvarstår innan storskalig CCS kan bli verklighet.

Projektet är ett samarbete mellan Preem, Aker Carbon Capture, Chalmers Tekniska Högskola, Equinor och norska forskningsinstitutet SINTEF. Svenska Energimyndigheten och norska utvecklingsprogrammet CLIMIT bidrar med finansiering.

Webinaret sker på norska och svenska.

Deadline för registrering: 20 november

Länk till skickas separat i anslutning till webinariet.

Vi använder oss av cookies.Läs mer