Heldag om kolsänkor – så fångas koldioxid och lagras i marken

Heldag om kolsänkor – så fångas koldioxid och lagras i marken

Anmälan

Program

08.30 Registrering och mingel

09.00 Klimatpolitik för negativa utsläpp

 • Välkommen och inledning,
  Karolina Norbeck, Svebio och Karin Medin, Söderenergi
 • Klimatpolitiska vägvalsutredningen
  Monica Daoson, Huvudsekreterare Klimatpolitiska vägvalsutredningen, Regeringskansliet
  Björn Boström, Sekreterare Klimatpolitiska vägvalsutredningen, Regeringskansliet
 • Mycket bioenergi från skogen – en förutsättning för BECCS
  Kjell Andersson, Svebio

10.15 Te, kaffe och mingel

10.45 Skogen och biokol som kolsänka

 • Biokol som kolsänka
  Cecilia Sundberg, KTH
 • Klimatpositiv fjärrvärme med biokolproduktion
  Sven-Olof Bernhoff, Skånefrö (inbjuden)

12.00 Lunch

13.00 Förutsättningar för BECCS

 • Stockholm Exergi – Först i världen med negativa utsläpp?
  Fabian Levihn, Stockholm Exergi
 • Tanzanias kolsänkor i modeller och verkligheten
  Simon Haikola, Linköpings Universitet

14.15 Te, kaffe och mingel

14.45 BECCS – An international perspective

 • The largest CCS project in the world – Experiences from the US
  Sallie E Greenberg, Illinois State Geological Survey, US
 • Lessons learned from UK CCS programmes
  Luke Warren, CCS Association, UK
 • CarbFix – How to store CO2 as a rock in the subsurface
  Knud Dideriksen, University of Copenhagen

16.00 Slut för dagen


Pris:

 • Medlemmar i Svebio: 2 800 kr
 • Icke medlemmar: 3 900 kr
 • Föredragshållare / Press: gratis men anmälan krävs

Alla priser är angivna exklusive moms.


 

Vi använder oss av cookies. Läs mer