Heldag om kolsänkor – så fångas koldioxid och lagras i marken

Heldag om kolsänkor – så fångas koldioxid och lagras i marken

Anmälan

För att klara högst 1,5°C temperaturökning måste vi utnyttja BECCS, infångning och lagring av koldioxid från bioenergi. Det var i korthet budskapet från den internationella klimatpanelen IPCC i höstas.

 • Men hur fungerar BECCS, och vad kommer det att kosta?
 • Vilka förutsättningar har vi i Sverige att vara föregångare?
 • Vilken roll kan svenska energibolag och skogsindustrier spela?

Det reder vi ut på ett seminarium den 16 maj i Stockholm. Vi belyser även andra sätt att lagra koldioxid, i växande skog och som biokol. Vid seminariet medverkar några av Sveriges ledande experter och vi får dessutom globala inspel. Välkomna till en intressant dag 16 maj!

Program (Ladda ned som pdf)


08.30 Registrering och mingel


09.00 Klimatpolitik för negativa utsläpp

Moderatorer: Karolina Norbeck, Svebio och Karin Medin, Söderenergi

 • Välkommen och inledning,
  Karolina Norbeck och Karin Medin
 • Klimatpolitiska vägvalsutredningen
  Monica Daoson, Huvudsekreterare Klimatpolitiska vägvalsutredningen, Regeringskansliet
  Björn Boström, Sekreterare Klimatpolitiska vägvalsutredningen, Regeringskansliet
 • Mycket bioenergi från skogen – en förutsättning för bio-CCS
  Kjell Andersson, Svebio
Karolina Norbeck, Karin Medin, Monica Daoson och Kjell Andersson.

Karolina Norbeck, Karin Medin, Monica Daoson och Kjell Andersson.

10.15 Te, kaffe och mingel


10.45 Skogen och biokol som kolsänka

Moderator: Gustav Melin, Svebio

 • Från planta till förnybara produkter
  Jessika Szyber, Stora Enso
 • Biokol som kolsänka
  Cecilia Sundberg, KTH
 • Klimatpositiva hamburgare 
  Kaj Török, Max Burgers
Jessika Szyber, Cecilia Sundberg och Kaj Török.

Jessika Szyber, Cecilia Sundberg och Kaj Török.

12.00 Lunch and networking

All presentations after lunch will be in English.

13.00 Prerequisites for bio-CCS (BECCS) (In English)

Moderator: Kjell Andersson, Svebio

 • Stockholm Exergi – First company in the world with negative emissions?
  Fabian Levihn, Stockholm Exergi, Sweden
 • Carbon sinks in Tanzania, in models and reality
  Simon Haikola, Linköping University, Sweden
 • CarbFix – How to store CO2 as a rock in the subsurface
  Knud Dideriksen, Geological Survey of Denmark and Greenland

Fabian Levihn, Simon Haikola och Knud Dideriksen.

14.15 Tea, coffee and networking


14.45 BECCS – An international perspective 
(In English)

Moderator: Kjell Andersson, Svebio

 • The largest CCS project in the world – Experiences from the US
  Sallie E Greenberg, Illinois State Geological Survey, US
 • Lessons learned from UK CCS programmes
  Luke Warren, CCS Association, UK
 • New CO2 capture unit initiated
  Richard Surprenant, CO2 Solutions Inc., Canada
Sallie E Greenberg, Luke Warren och Richard Surprenant.

Sallie E Greenberg, Luke Warren och Richard Surprenant.

16.00 End of conference – Thank you!


Pris:

 • Medlemmar i Svebio: 2 800 kr
 • Icke medlemmar: 3 900 kr
 • Föredragshållare / Press: gratis men anmälan krävs

Alla priser är angivna exklusive moms.


Vi använder oss av cookies.Läs mer