Heldag om kolsänkor – så fångas koldioxid och lagras i marken

Heldag om kolsänkor – så fångas koldioxid och lagras i marken

Anmälan

Program (Ladda ned som pdf)

08.30 Registrering och mingel

09.00 Klimatpolitik för negativa utsläpp

 • Välkommen och inledning,
  Karolina Norbeck, Svebio och Karin Medin, Söderenergi
 • Klimatpolitiska vägvalsutredningen
  Monica Daoson, Huvudsekreterare Klimatpolitiska vägvalsutredningen, Regeringskansliet
  Björn Boström, Sekreterare Klimatpolitiska vägvalsutredningen, Regeringskansliet
 • Mycket bioenergi från skogen – en förutsättning för bio-CCS
  Kjell Andersson, Svebio

10.15 Te, kaffe och mingel

10.45 Skogen och biokol som kolsänka

 • Från planta till förnybara produkter
  Jessika Szyber, Stora Enso
 • Biokol som kolsänka
  Cecilia Sundberg, KTH
 • Klimatpositiva hamburgare 
  Kaj Török, Max Burgers

12.00 Lunch and networking

All presentations after lunch will be in English.

13.00 Förutsättningar för bio-CCS (BECCS)

 • Stockholm Exergi – First company in the world with negative emissions?
  Fabian Levihn, Stockholm Exergi, Sweden
 • Carbon sinks in Tanzania, in models and reality
  Simon Haikola, Linköping University, Sweden
 • CarbFix – How to store CO2 as a rock in the subsurface
  Knud Dideriksen, University of Copenhagen, Denmark

14.15 Tea, coffee and networking

14.45 BECCS – An international perspective

 • The largest CCS project in the world – Experiences from the US
  Sallie E Greenberg, Illinois State Geological Survey, US
 • Lessons learned from UK CCS programmes
  Luke Warren, CCS Association, UK
 • New CO2 capture unit initiated
  Richard Surprenant, CO2 Solutions Inc., Canada

16.00 End of conference – Thank you!


Pris:

 • Medlemmar i Svebio: 2 800 kr
 • Icke medlemmar: 3 900 kr
 • Föredragshållare / Press: gratis men anmälan krävs

Alla priser är angivna exklusive moms.


Karolina Norbeck, Karin Medin, Kjell Andersson, Jessika Szyber, Cecilia Sundberg, Kaj Török, Fabian Levihn, Simon Haikola, Knud Dideriksen, Sallie E Greenberg, Luke Warren och Richard Surprenant.

Karolina Norbeck, Karin Medin, Kjell Andersson, Jessika Szyber, Cecilia Sundberg, Kaj Török, Fabian Levihn, Simon Haikola, Knud Dideriksen, Sallie E Greenberg, Luke Warren och Richard Surprenant.

Vi använder oss av cookies. Läs mer