Företagsmedlem

HERO - hearts - företag

Som företagsmedlem hjälper du oss att forma debatten kring hållbar bioenergi. Du blir en del av vårt internationella nätverk, får råd och stöd för att utveckla ditt företagande och bjuds in till våra konferenser och nätverksträffar. Sex gånger per år kommer tidningen Bioenergi och flera andra nyhetsbrev om utvecklingen i branschen.

Ansök om att bli Företagsmedlem:

Så här mycket kostar det

Som medlem i Svebio betalar man en årlig medlemsavgift till föreningen Svebio samt en serviceavgift till Svenska Bioenergiföreningens Service AB (momsbelagd och avdragsgill). Serviceavgiften beror på medlemmens bioenergirelaterade omsättning. Du hittar definitionen här.

Medlemsavgifter:

  • 550 kr/år för medlemmar med under 2 Mkr i omsättning
  • 1 100 kr/år för medlemmar med 2-10 Mkr i omsättning
  • 1 900 kr/år för medlemmar med 10-50 Mkr i omsättning
  • 3 000 kr/år för medlemmar med > 50 Mkr i omsättning

Serviceavgifterna hittar du här
Svebios stadgar hittar du här.


Välkommen att kontakta oss eller Svebios VD Anna Törner, om du har frågor om medlemskap.

We're using cookies.Read more