Tillbaka

Vinnare av Jan Häckners bioenergistipendium 2024 är Mia Iwarsson Wide och Rolf Björheden

Mia Iwarsson Wide och Rolf Björheden, som båda är verksamma inom Skogforsk, tilldelas Jan Häckners bioenergistipendium för sitt framstående arbete med att leda utvecklingen av kunskap om effektiv och hållbar produktion av biobränsle från skogen. En viktig del av arbetet har varit att sprida kunskapen till en bredare krets.

Jan Häckners dotter Cecilia Häckner lämnade över priset  till Mia Iwarsson Wide och Rolf Björheden i samband med Svebios årsmöte den 24 april i Stockholm. Foto: Alan Sherrard.

I dessa tider av oro och energikris som följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina har efterfrågan på biobränslen ökat kraftigt samtidigt som utbudet begränsats i ett europeiskt perspektiv. Den kunskap som Mia och Rolf har byggt upp är nu viktig att ta tillvara för att använda mer av den potential av biobränsle från skogen som inte används idag.

– Jag är fantastiskt stolt och glad både för min egen del och för Skogforsk och alla medarbetare som har varit med och bidragit till de framgångar och resultat som vi har haft med vårt arbete. Vi har kommit en bra bit på väg, men än finns många viktiga frågeställningar att ta sig an, inte minst för att skapa en långsiktighet och stabilitet i bränsleaffären – både för energi- och skogsbranschena, och inte minst för berörda entreprenörer, säger Mia Iwarsson Wide i en kommentar.

– Det känns jätteroligt. Jag tycker att det här är ett pris för oss på Skogforsk som har jobbat med det här, och alla som har hjälpt till i detta arbete. Jag ser det som ett tecken på att vi är på väg att ta ett nytt språng när det gäller bioenergi. Jag tror att det är oron för globala försörningskedjor som gör att vi måste se om vi kan göra detta mer på egen hand. Klimatfrågan och beredskapsfrågan gör att bioenergi hamnar i ett nytt fokus, säger Rolf Björheden.

Den fullständiga motiveringen lyder:

”Mia Iwarsson Wide och Rolf Björheden tilldelas priset för framstående arbete med att utveckla och sprida ny kunskap om effektiv och hållbar produktion av biobränsle från skogen”.

Mia Iwarsson Wide och Rolf Björheden har båda haft ledande positioner på Skogforsk och i dessa roller drivit arbetet med att utveckla effektivare tillvaratagande av skogsbränsle med starkt personligt engagemang. De har spridit dessa kunskaper på ett trovärdigt sätt till en bredare krets av aktörer inom skogsbruk och bioenergibranschen. Därigenom har nya, effektiva metoder, system och tekniker för att producera och hantera skogsbränsle från grenar och toppar och andra skogssortiment fått ett stort genomslag.

I dessa tider av oro och energikris som följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina har efterfrågan på biobränslen ökat kraftigt samtidigt som utbudet begränsats i ett europeiskt perspektiv.

Nu är det viktigt att använda de erfarenheter och den kunskap som finns för att snabbt ta tillvara den outnyttjade potentialen och producera mer hållbart skogsbränsle. Utan den stora kunskapsbas som Rolf och Mia byggt upp med hjälp av sin forskargrupp, hade startsträckan för detta varit mycket längre och orsakat mer osäkerhet på energimarknaden.

Genom omfattande vetenskaplig och populär publicering, liksom genom kurs- och konferensverksamhet har Mia och Rolf gett tillgång till både djup och bred kunskap om skogsbränsle – en viktig del av Sveriges energisystem.

Bakgrund

Skogforsk drev programmet ESS Effektivare skogsbränslesystem mellan 2007-2015 med en budget på 133 miljoner kronor. Rolf Björheden ledde inledningsvis detta arbete och byggde upp en forskargrupp med denna inriktning. Skogforsk har sedan, under ledning av Mia Iwarsson Wide, fortsatt arbetet med att analysera och utveckla teknik och system för produktion av skogsbränsle.

Om Jan Häckners Bioenergistipendium

Jan Häckners Bioenergistipendium delas ut av Svebio (Svenska Bioenergiföreningen) för att uppmärksamma personer eller organisationer som gjort betydande insatser för att främja användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Stipendiet är på 10 000 kr och delades ut av Cecila Häckner i samband med Svebios årsmöte den 24 april i Stockholm.

För mer information kontakta Anna Törner, vd, Svebio, tel 070-298 69 36

Vi använder oss av cookies.Läs mer