Svebios Vårmöte med Årsmöte

Svebios Vårmöte med Årsmöte

Anmälan

Program

09.00 Kaffe och registrering

09.30 Svebios Årsmöte och utdelning av Jan Häckners bioenergipris

Årsmötet är kostnadsfritt och öppet för alla, men endast Svebios medlemmar har rösträtt. Anmälan krävs även om du endast ska delta i Årsmötet.

VÅRMÖTESKONFERENS

11.15 Bioenergi – potential och roll i energisystemet

Moderator: Karin Medin, ordförande i Svebio, vd Söderenergi

 • Bioenergins framtida roll i Sverige – Ett positivt scenario, Gustav Melin, Svebio
 • Bioenergi på rätt sätt – Biomassatillgångar och myndighetens arbete, Åsa Forsum, Energimyndigheten
 • Svenska bioenergimodellen som global förebild – Svebios projekt med IRENA, Kjell Andersson, Svebio
 • Svensk Bioenergi i kartform, Anders Haaker, Tidningen Bioenergi
 • Föredrag av Jan Häckners bioenergistipendiat

12.30 Lunch

13.30 Fjärr- och kraftvärmens utmaningar och möjligheter

Moderator: Karolina Norbeck, Svebio

 • Fjärrvärme på innelistan, Karolina Norbeck, Svebio
 • Fjärrvärme och kraftvärme – Myndighetens FoU-satsningar, Sofia Andersson, Energimyndigheten
 • Framtida utmaningar i  svenska elsystemet, Maja Lundbäck, Svenska Kraftnät
 • Fjärrvärme och kraftvärme som möjliggörare i effektfrågan, Lars Larsson, Borlänge Energi

15.00 Kaffe

15.30 Hur får vi teknikneutrala styrmedel i transportsektorn

Moderator: Tomas Ekbom, Svebio

 • Reduktionspliktens utformning för drivmedelsmarknaden 2020-2030, Noak Westerberg, Energimyndigheten
 • Representanter för fordonstillverkare
 • Leveranser av HVO100 och B100 i det nya marknadsläget, Karin Varverud, Energifabriken
 • Paneldiskussion

16.45 Slut för dagen


Priser för deltagande i Svebios Vårmöte med Årsmöte för Svebio:

 • Medlemmar i Svebio (900 kr för Vårmöteskonferens inkl. lunch)
 • Icke medlemmar (1 800 kr för Vårmöteskonferens inkl. lunch)
 • Endast Årsmöte (kostnadsfritt men anmälan krävs)
 • Föredragshållare (gratis men anmälan krävs, inkl. lunch)
 • Hedersmedlem (gratis men anmälan krävs, inkl. lunch)
 • Press (gratis men anmälan krävs, inkl. lunch)

Årsmötet är kostnadsfritt och öppet för alla, men endast Svebios medlemmar har rösträtt.
Anmälan krävs även om du endast ska delta i Årsmötet!

Vi använder oss av cookies. Läs mer