Svebios Vårmöte med Årsmöte 2019

Svebios Vårmöte med Årsmöte 2019

Program (Ladda ned som pdf)


Vi har stängt anmälan online men det går bra att anmäla sig på plats. 

09.00 Kaffe och registrering

09.30 Svebios Årsmöte och utdelning av Jan Häckners bioenergipris

Årsmötet är kostnadsfritt och öppet för alla, men endast Svebios medlemmar har rösträtt. Anmälan krävs även om du endast ska delta i Årsmötet.

Kallelsen har även skickats med post till huvudkontaktpersonerna i Svebios medlemsföretag.

Vårmöteskonferens


11.15 Bioenergi – potential och roll i energisystemet

Moderator: Karin Medin, ordförande i Svebio, vd Söderenergi

 • Bioenergins framtida roll i Sverige – Ett positivt scenario
  Gustav Melin, Svebio
 • Bioenergi på rätt sätt – Biomassatillgångar och myndighetens arbete
  Åsa Forsum, Energimyndigheten
 • Svenska bioenergimodellen som global förebild – Svebios projekt med IRENA
  Kjell Andersson, Svebio
 • Svensk Bioenergi i kartform
  Anders Haaker, Tidningen Bioenergi
 • Föredrag av Jan Häckners bioenergistipendiat

12.30 Lunch

13.30 Fjärr- och kraftvärmens utmaningar och möjligheter

Moderator: Karolina Norbeck, Svebio

 • Hur får vi fjärrvärmen på innelistan?
  Karolina Norbeck, Svebio
 • Fjärrvärme och kraftvärme – Myndighetens FoU-satsningar
  Sofia Andersson, Energimyndigheten
 • Framtida utmaningar i  svenska elsystemet
  Maja Lundbäck, Svenska Kraftnät
 • 100% förnybart med fjärr- och kraftvärme – Ny rapport om möjliga lösningar på effektfrågan
  Frank Krönert, Sweco Energy Markets / Lars Larsson, Borlänge Energi, inleder

15.00 Fika

15.30 Hur får vi teknikneutrala styrmedel i transportsektorn

Moderator: Tomas Ekbom, Svebio

 • Reduktionspliktens utformning för drivmedelsmarknaden 2020-2030
  Noak Westerberg, Energimyndigheten
 • Effektiv användning av skogsråvara för vägtransporter – En well-to-wheel analys
  Mårten Larsson, Lantmännen Agroetanol
 • Etanolbilen gör comeback – Ford satsar på E85
  Erik Lindham, Ford Motor Company
 • Volvo godkänner HVO100, nu kan många tanka klimatsmart – Hur påverkar det politiken?
  Mattias Johansson, Volvo Car Corporation
 • Leveranser av HVO100 och B100 i det nya marknadsläget
  Karin Varverud, Energifabriken
 • Paneldiskussion

17.00 Slut för dagen

Karin Medin, Gustav Melin, Åsa Forsum, Kjell Andersson, Anders Haaker, Karolina Norbeck, Sofia Andersson, Maja Lundbäck, Lars Larsson, Tomas Ekbom, Noak Westerberg, Mårten Larsson, Karin Varverud och Mattias Johansson.

Karin Medin, Gustav Melin, Åsa Forsum, Kjell Andersson, Anders Haaker, Karolina Norbeck, Sofia Andersson, Maja Lundbäck, Frank Krönert, Lars Larsson, Tomas Ekbom, Noak Westerberg, Mårten Larsson, Karin Varverud, Mattias Johansson och Erik Lindham.


Priser för deltagande i Svebios Vårmöte med Årsmöte för Svebio:

 • Medlemmar i Svebio (900 kr för Vårmöteskonferens inkl. lunch)
 • Icke medlemmar (1 800 kr för Vårmöteskonferens inkl. lunch)
 • Endast Årsmöte (kostnadsfritt men anmälan krävs)
 • Föredragshållare (gratis men anmälan krävs, inkl. lunch)
 • Hedersmedlem (gratis men anmälan krävs, inkl. lunch)
 • Press (gratis men anmälan krävs, inkl. lunch)

Årsmötet är kostnadsfritt och öppet för alla, men endast Svebios medlemmar har rösträtt.
Anmälan krävs även om du endast ska delta i Årsmötet!

Vi använder oss av cookies.Läs mer