Svebios årstämma och vårkonferens

Svebios årstämma och vårkonferens

Anmälan

Svebios medlemmar hälsas varmt välkomna till årsstämman som äger rum kl. 09.30-10.45.
Efter årsstämman följer Svebios vårkonferens för både medlemmar och icke-medlemmar kl. 11.15 – 17.15.

Svebios vårkonferens
Bioenergin – världens och Sveriges största förnybara energikälla – står inför flera utmaningar. Under dagen kommer vi behandla hur bioenergin kan förbättra vår beredskap och samtidigt bidra till att nå klimatmålen.

På Svebios vårkonferens den 24 april kl. 11.15-17.15 djupdyker vi in i bioenergins roll och potential i det klimatpolitiska och beredskapspolitiska landskapet.

Vi välkomnar varmt följande talare:

 • Lars-Gunnar Edh, Chef för Lantmännen division Energi
 • Johnny Kjellström, Näringspolitisk chef, Svebio
 • Alarik Sandrup, Ordförande i Svebio och Näringspolitisk chef, Lantmännen
 • Anders Egelrud, Vd, Stockholm Exergi
 • Camilla Asp, Överdirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Anna Törner, Vd, Svebio
 • Daniel Liljeberg, Statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)
 • Sezgin Kadir, Vd, Kraftringen och ordförande i Energiföretagen Sverige
 • Pål Börjesson, Professor, Miljö- och energisystem, Lunds tekniska högskola (LTH)
 • Emma Wiesner, Europaparlamentariker (C)
 • Ola Alterå, Kanslichef, Klimatpolitiska rådet
 • Charlotte Bengtsson, Vd, Skogforsk
 • Jessica Stegrud, Riksdagsledamot (SD)
 • Pernilla Winnhed, Näringspolitisk chef, LRF
 • Vanja Strand, Nationell samordnare Skogsprogrammet, Skogsstyrelsen

Från vänster: Lars-Gunnar Edh, Johnny Kjellström, Alarik Sandrup

Från vänster: Anders Egelrud, Camilla Asp och Anna Törner

Från vänster: Daniel Liljeberg, Sezgin Kadir och Pål Börjesson

Från vänster: Emma Wiesner, Ola Alterå och Charlotte Bengtsson

Från vänster: Jessica Stegrud, Pernilla Winnhed och Vanja Strand

Bioenergin är idag Sveriges största energislag både sett till produktion och användning – och har en nyckelroll i dagens energisystem för att förbättra vår beredskapsförmåga, minska koldioxidutsläpp och kapa effekttoppar. Bioenergin gör oss mindre importberoende av energi och utgör tillsammans med bland annat elektrifiering basen i vårt energisystem. Detta får vi höra mer om under dagen som avslutas med ett mingel.

Varmt välkomna!

Vi använder oss av cookies.Läs mer