Svebios årstämma och vårkonferens

Svebios årstämma och vårkonferens

Anmälan

Svebios medlemmar hälsas varmt välkomna till årsstämman som äger rum kl. 09.30-10.45.
Efter årsstämman följer Svebios vårkonferens för både medlemmar och icke-medlemmar. 

Svebios vårkonferens

På Svebios vårkonferens den 24 april kl. 11.15-17.00 djupdyker vi in i bioenergins roll och potential i det klimatpolitiska och beredskapspolitiska landskapet.

Vi välkomnar varmt följande talare:

  • Daniel Liljeberg, statssekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
  • Sezgin Kadir, vd, Kraftringen
  • Pål Börjesson, professor, Miljö- och energisystem, LTH
  • Emma Wiesner, europaparlamentariker 
  • Ola Alterå, kanslichef, Klimatpolitiska rådet
  • Charlotte Bengtsson, vd, Skogforsk
  • Fler högaktuella talare tillkommer. 

Från vänster: Daniel Liljeberg, Sezgin Kadir och Pål Börjesson

olaemmacharlottepict2.jpg

Från vänster: Emma Wiesner, Ola Alterå och Charlotte Bengtsson

Bioenergin är idag Sveriges största energislag både sett till produktion och användning – och har en nyckelroll i dagens energisystem för att förbättra vår beredskapsförmåga, minska koldioxidutsläpp och kapa effekttoppar. Bioenergin gör oss mindre importberoende av energi och utgör tillsammans med bland annat elektrifiering basen i vårt energisystem. Detta får vi höra mer om under dagen som avslutas med ett mingel.

Varmt välkomna!

Mer information kommer inom kort.

Vi använder oss av cookies.Läs mer