Tillbaka

Viktigt meddelande, vi önskar att ni agerar!

Vi uppmanar ALLA Bioenergiföretag att skriva under SENAST 1 JUNI!

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Energisektorn påverkas alltmer av beslut som fattas av EUs olika institutioner i Bryssel. Som Svebio skrivit om i pressmeddelande den 19 maj är vi och Bioenergy Europe inte nöjda med det nuvarande EU-förslaget om nettonoll-industri. Man har helt enkelt missat potentialen inom de flesta bioenergiområden, värme, kraftvärme, biodrivmedel, pellets för hushåll och industri, biokol för stålindustri, man kommenterar endast biogas och bio-CCS. Detta trots att bioenergi redan nu är Europas största förnybara energislag. Kunskapen om och inställningen till bioenergi måste helt enkelt bli bättre inom EU administrationen.

Vi företag inom bioenergisektorn måste hjälpas åt att, dels tala om att vi är många, dels att vi kan göra skillnad i klimatarbetet på ett hållbart sätt. Därför vill vi nu uppmana er att läsa igenom detta brev och skriva under på denna länk. Om ni vill ha mer information kan ni läsa igenom texten med länkar direkt från Manolis Karampinis på Bioenergy Europe i Bryssel.

Observera, det är vd eller någon annan person i ledningsgruppen som ska skriva under. Vi sprider det till samtliga eftersom det är angeläget att alla företag skriver under både de som är medlemmar i Svebio och de som ännu inte är medlemmar. Skicka det gärna till kollegor i branschen, transportföretag och andra som ni tror är intresserade av att skriva under.

Tryck här för att skriva under.

För mer information kontakta Gustav Melin, tel. 070-5244400.

Vi använder oss av cookies.Läs mer