Tillbaka

EU-förslaget om nettonoll-industri har missat bioenergin

EU-kommissionen har i sitt förslag helt förbigått bioenergilösningar, med undantag för biogas, trots att bioenergi är EU:s största egna energikälla.

Biokraftvärmeverket Moskogen, Kalmar Energi. Foto: Anders Haaker

Biokraftvärmeverket Moskogen, Kalmar Energi. Foto: Anders Haaker

Bioenergi står för 60 procent av unionens förnybara energi, och erbjuder ett stort antal kostnadseffektiva lösningar med stor klimatnytta och med utnyttjande av teknik som snabbt kan reducera utsläppen av fossil koldioxid. Dessutom hämtas 95 procent av den använda bioenergin från åkermark och skogsavfall inom EU.

Det konstaterar Svebio i sitt remissyttrande om EU-kommissionens förslag om att bygga ut industri som ger nettonoll-utsläpp (Net Zero Industry Act).

Svebio skriver vidare:

Initiativet demonstrerar tydligt att EU genom ett ensidigt fokus på elektrifiering håller på att byta ut ett utlandsberoende, för fossila bränslen som olja och gas, mot ett annat utlandsberoende, för sol-, vind- och batteriteknik. Man byter ett starkt beroende av Mellanöstern och Ryssland, mot ett lika starkt beroende av Kina. En kraftfull satsning på inhemska lösningar som bioenergi och utbyggnad av fjärrvärmesystem baserade på biobränslen och avfall, skulle minska bägge dessa beroenden.

Förslaget präglas av en tro på att marknaderna kan styras med hjälp av planekonomiska målformuleringar och riktlinjer från EU-nivå (top-down). Vår uppfattning är att marknaden styrs bäst av generella styrmedel, och att valet av teknik och leverantörer måste ske av berörda aktörer på marknaden. En stark EU-sektor inom förnybara branscher skapas bäst genom goda generella villkor för produktionen och goda villkor för forskning och teknisk utveckling. Direkta subventioner bör undvikas och EU bör avstå från att delta i en ”tävlan i subventionering” med USA och andra globala aktörer.

Länk till remissyttrandet

För mer information kontakta Gustav Melin, tel. 070-5244400, eller Kjell Andersson, tel. 070-4417192.

Vi använder oss av cookies.Läs mer