Tillbaka

Välkommen till Nordic Pellets Conference, 6-7 februari i Varberg!

Det närmar sig Svebios årliga konferens Nordic Pellets Conference, i år i Varberg den 6-7 februari. Konferensen ger dig insikter om den nuvarande utvecklingen på pelletsmarknaden globalt och i Norden. Här är några av talarna:

Justin Tait, Enviva, Henrik Brodin, Södra, Anders Lönnermark, RISE, and Dr Holger Streetz, Bathan.

Justin Tait, Enviva, Henrik Brodin, Södra, Anders Lönnermark, RISE, and Dr Holger Streetz, Bathan.

  •  Justin Tait från Enviva, världens ledande pelletsproducent och konferenspartner till Nordic Pellets 2019. Justin Tait kommer att berätta om nuvarande marknadsutsikter och om pelletsförsörjningen från USA. Enviva använder råvara från sydöstra USA för pelletsproduktion. I denna region ökar vedförrrådet kontunuerligt mer än avverkningen. Förrådet av ved har fördubblats de senaste 60 åren. Vilka är Envivas planer för framtida pelletsproduktion? Hur kommer marknaden att utvecklas? Hur kan hållbarhet garanteras?
  • Henrik Brodin från Södra, ett av Sveriges ledande företag inom skogsbruk och förädling av skogsråvara och konferenspartner till Nordic Pellets 2019. Södra producerar både pellets och levererar råmaterial för biobränslen. Henrik kommer att berätta om hur produktionen av biobränslen från skogsrester kan påverka produktionen av pellets. Vad är Södras långsiktiga strategi och hur påverkar den pelletsmarknaden? Följ med på studiebesöket och ta tillfället i akt att besöka Södra Woods pelletsfabrik och sågverk på förmiddagen den 6 februari.
  • Anders Lönnemark från RISE kommer att ge en summering av forskningsrön kring säker hantering och lagring av pellets, med fokus på självuppvärmning, bränder och explosioner. Det pågående internationella standardiseringsarbetet inom ISO när det gäller säkerhet summeras. Dessutom presenteras olika metoder för att karaktärisera pellets respektive damm.
  • Dr. Holger Streetz från företaget Bathan i Schweiz kommer att tala om riskreducering med hjälp av gedigna underhållsplaner. Lär mer om hur standardiserade incident- och reparationsrapporter kan ge en ökad kunskapsbas och hur en optimerad underhållsprocess kan ge en ökad effektivitet och säkerhet i produktionen.Konferensen hålls på engelska då vi har ett stort antal internationella talare och deltagare. Nordic Pellets Conference är mötesplatsen för alla aktörer inom pelletssektorn i Nordeuropa – producenter, användare, leverantörer av utrustning, konsulter och forskare. En plats att träffas, diskutera med kollegor och hitta affärspartners!

Konferensen hålls på engelska då vi har ett stort antal internationella talare och deltagare. Nordic Pellets Conference är mötesplatsen för alla aktörer inom pelletssektorn i Nordeuropa – producenter, användare, leverantörer av utrustning, konsulter och forskare. En plats att träffas, diskutera med kollegor och hitta affärspartners!

Välkommen till Varberg!

Till program och anmälan

Vi använder oss av cookies.Läs mer