Nordic Pellets Conference 2019

Nordic Pellets Conference 2019

Svebio arrangerar den årliga konferensen Nordic Pellets 2019 Conference i Varberg 6-7 februari 2019. Obs! Konferensen hålls på engelska då vi har ett stort antal internationella talare och deltagare.
I samarbete med: 

Scandbio Södra Enviva PelletsFörbudnetDag 1, onsdag 6 februari

Studiebesök på Södra Woods sågverk och pelletsfabrik

Vi inleder med studiebesök på Södra Woods sågverk och pelletsfabrik på Värö den 6 februari. 

 • 08.50 Transferbuss från Kusthotellet till studiebesöket
 • 09.30 Samling i receptionen på Värö. De som kommer med egen bil anmäler sig i receptionen.
  Adress: Södra, Virkesvägen 1, 432 65 Väröbacka
 • 11.30 Lunch hos Södra. Ni som inte deltar i studiebesöket äter lunch på Kusthotellet.
 • 12.30 Avfärd tillbaka till Kusthotellet
 • 13.30 Konferensen inleds i Villa Apelviken
Spånet från sågverket torkas med en bandtork från Stela med restvärme från massabruket.

Spånet från sågverket torkas med en bandtork från Stela med restvärme från massabruket. Foto: Thomas Carlén

På Väröhalvön norr om Varberg driver Södra-koncernen en koldioxidneutral produktion av 700 000 ton pappersmassa, 600 000 kubikmeter sågade trävaror och 40 000 ton pellets. Verksamheten drivs helt med bioenergi och genererar dessutom 1,6 TWh förnybar bioenergi i form av fjärrvärme, biokraft, råvara till biodrivmedel och fasta biobränslen. Mitt emellan sågverket och massafabriken ligger pelletsfabriken. Det kan ses symboliskt, för pelletsfabriken är ett exempel på lönsam synergi mellan Värö-kombinatets två delar. Läs mer om Södra Cell Värö


13.30 Konferens (in English):

Lokal: Villa Apelviken

 • 13.30 Market, policy and Nordic fuel sourcing

– Varberg Energi – A modern local and renewable heat and power company
Björn Sjöström, Varberg Energi (Sweden)
– Forest-based liquid biofuels – The end of pellets?
Henrik Brodin, Södra (Sweden)
– Pellet market overview and the focus of the European Pellet Council,
Gilles Gautier, European Pellet Council (Belgium)
– Towards a fossil free future: possibilities and challenges
Emelie Zakrisson, Orkla (Sweden)
– US Supply and Sustainability, market outlook and opportunities
Justin Tait, Enviva (UK)

 • 15.15 Kaffe, te och utställning

 • 15.45 Large scale logistics and current investments in the pellet sector

– Wood pellets storage and handling
Bengt Nilsson and Jonas Andersson, Bruks Siwertell (Sweden)
– Vattenfall’s HVC bioconversion project
Sara Hugestam, Vattenfall (Sweden)
– News from Svebio and the Swedish Pellet Association
Gustav Melin, Svebio (Sweden)
– Canadian production and market development
Gordon Murray, WPCA, Wood Pellet Association of Canada
– Panel discusson on current market situation and future development:
Kjell Levihn (Stockholm Exergi, Sweden), Gordon Murray, Justin Tait, Gilles Gautier, Peter Granborn (Scandbio, Sweden), Johan Granath (Ekman & Co., Sweden)

 • 17.30 Avslutning dag 1

 • 19.00 Konferensmiddag på Kusthotellet


Dag 2, torsdag 7 februari

Lokal: Villa Apelviken

 • 09.00 Getting to zero – Addressing workplace health and safety risks

– Safety – How Canadian pellet industry drastically reduced incidents in some few years
Gordon Murray, WPCA, Wood Pellet Association of Canada
– Safe handling and storage of pellets – self-heating, fires and explosions,
Anders Lönnermark, RISE (Sweden)
– Reducing risk with solid maintenance plans,
Dr. Holger Streetz, Bathan (Switzerland)
– The session is followed by a panel discussion with speakers and:
Frank Heilen, Fagus-GreCon (Germany)
Jerry Elmber, Firefly (Sweden)

 • 10.30 Kaffe, te och utställning

 • 11.00 Biomass conversions in industry

– International Bioenergy Development Platform – New project run Rise, Svebio, PelletsFörbundet and Skogforsk
Susanne Paulrud, RISE (Sweden)
– Examples of successful industry conversions to pellets and powder we pursued the last years
Thomas Magnusson, Mared (Sweden)
– Using wood pellets in large heat plants
Timo Valkeinen, KPA Unicon (Finland)
– Financing the first commercial plant for black pellets with Bioendev- technology
Lars-Åke Svensson, Bioendev (Sweden)

 • 12.30 Lunch och utställning

 • 13.30 Residential heating and stoves

– Pellet Stove – A key factor in sustainable domestic heating
Ulf Wikström, KMP Pellet Heating (Sweden)
– Could small pellet stoves help Swedish home owners get detached from the power grid?
Anna Werner, Villaägarna – Swedish Homeowners Association (Sweden)
– ISO standards for solid biofuel
Niklas Jungerth, SIS – Swedish Standards Institute
– Pellet and process additive – A Future Challenge
Bo Jönsson, Comasa (Sweden)

15.00 Avslutning dag 2

Läs en sammanfattning av 2017 års konferens hos Bioenergy International.


Boka ditt boende i Varberg!

Dessvärre är nu Varbergs Kusthotell FULLBOKAT. Andra hotell i Varberg är:

OBS! Du bokar ditt eget boende direkt med hotellet. Vid frågor, kontakta oss på 08-441 70 80.


Utställning

Som deltagare i konferensen har du möjlighet att marknadsföra ditt företag genom att boka plats för en roll-up i anslutning till kaffeserveringen. Priset inkluderar deltagande för en person i konferensen 6–7 februari 2019. Följande företag ställer ut: S-E-GGöteborg EnergiScandbio, Södra, Enviva, PelletsFörbundet, Instrutech, RaniPlast, FAGUS-GRECON, FireflyCPM EuropeAmandus Kahl,  KPA Unicon, Andritz, Uddevalla Energi,  Simatek ASCM Biomass, Silokonsult Processteknik och Jönköping Energi. Fler utställare tillkommer. Läs mer om våra utställare

 • Medlem i Svebio/ PelletsFörbundet/Bioenergy Europe (or association member of BE): 9 900 SEK
 • Ej medlem: 12 900 SEK

Priser (inkl. lunch och middag) exkl. moms

2 DAGAR, 6–7 FEBRUARI:

 • Medlem i Svebio/ PelletsFörbundet/Bioenergy Europe (or association member of BE): 6 500 kr
 • Ej medlem: 8 700 kr
 • Kommunal energirådgivare: 2 000 kr
 • Doktorander & myndigheter: 3 500 kr
 • Studenter: 800 kr
 • Föredragshållare / Hedersmedlem / Press: Gratis (anmälan krävs)

1 DAG, 6 ELLER 7 FEBRUARI:

 • Medlem i Svebio/PelletsFörbundet/Bioenergy Europe (or association member of BE): 3 900 kr
 • Ej medlem: 5 200 kr

Alla priser är angivna exklusive moms.


Mediapartners:

media partners

Vi använder oss av cookies.Läs mer