Tillbaka

Välkommen på Svebios Bränslemarknadsdag 13 september i Stockholm – Förstå vad som händer på bränslemarknaden!

Vi har ett ovanligt marknadsläge på bränslemarknaden. Förra hösten var det regnigt och milt i södra Sverige och Baltikum. Det ledde till virkesbrist i skogsindustrin och att mindre biprodukter kom fram till energimarknaderna. I januari kom kylan och energiefterfrågan blev större än normalt. Det ledde till en ovanligt ansträngd bränsleförsörjning. Strax efter vintern blev det vackert väder och torka, avverkningsstopp och bränder.

  • Hur påverkar alla olika faktorer dagens bränslemarknad?
  • Kommer läget att bli lika ansträngt den kommande säsongen och vad kan vi göra för att undvika det?
  • Gör den goda massakonjunkturen och den dyra dollarn att biproduktsvolymerna minskar, så att energimarknaden inte får sitt?
  • Ska vi göra riktade energiavverkningar som vi gjorde 2009, kan grotproduktionen öka och hur mycket blir det till den här säsongen?
  • Innebär bränderna att det kommer ut extra bränsle på marknaden?
  • Kan vi täcka behovet med att öka importen av skogsflis i tid och kanske importera mer returträ från Storbritannien, eller gör britternas ny pannanläggningar att flödet vänder och Storbritannien blir nettoimportör?

Ingen har hela bilden men tillsammans kan vi skapa goda förutsättningar för en bra bränslemarknadssäsong. Den 13 september kan du träffa många handlare och inköpare på Svebios Bränslemarknadsdag!

Till program och anmälan


Tid: 13 september, registrering och mingel från kl. 10.00, konferens kl. 10.45 – ca 16.30
Plats: Svea konferens, Holländargatan 10, Stockholm
Anmälan: Anmälan krävs, begränsat antal platser.


 

Vi använder oss av cookies.Läs mer