Workshop: Hur får vi fram mer svenska biodrivmedel?

Workshop: Hur får vi fram mer svenska biodrivmedel?

Anmälan

Sverige har tagit ledningen i Europa på biodrivmedel och förlänger reduktionsplikten till 2030. Svensk potential är stor och flera svenska teknologier utvecklas. För att investeringarna ska komma behövs mer från politiken. Hur kan en kraftigt växande marknad förändras till mer inhemsk produktion? Vad behövs i form av långsiktiga styrmedel?

Industrin är redo och flera projekt pågår för att bygga stora bioraffinaderier. Hur ska dessa fabriker kunna finansieras? Nu möts industrin och politikerna för att diskutera en rad konkreta förslag. För att nå riksdagens mål om noll nettoutsläpp av koldioxid behöver industrin investera omkring 200 miljarder kronor till 2045 i nya svenska anläggningar. Hur får vi fram klimatinvesteringar i infrastruktur?

Viktiga frågor som ska besvaras är:

Hur kan investeringar i klimatprojekt ta fart? Vad kommer Energimyndighetens utredning ge för förslag? Regelverket i EU och Sverige blir alltmer detaljerat – hur påverkar det investeringarna? Hur mycket kan skogsindustrin bidra med och vad kommer elektrobränslen ge?

 • Vad: Digital workshop ”Hur får vi fram mer svenska biodrivmedel?”
 • När: 13 april, kl 13.00-16.15
 • Hur: Online via Zoom
 • Anmälan krävs

Seminariet är öppet för alla intresserade och arrangeras av Svebio i samarbete med Vinnova och projektpartners Sekab, Södra, Renfuel, Energifabriken, Sveriges Åkeriföretag och Porcupine.


Program:

13.00 Introduktion och välkomnande

 • Tomas Ekbom, programdirektör BioDriv vid Svebio
 • Gustav Melin, vd Svebio

13.10 Klimatpolitiken och transporterna, hur ser resan ut framöver?

 • Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson, Centerpartiet
 • Svante Axelsson, generaldirektör Fossilfritt Sverige
 • Andreas Kannesten, Regeringskansliet

Paus 13.45 – 13.50

13.50 Hur ska investeringarna ta fart?

 • Gunnar Olofsson, ordförande, Sekab Biofuels & Chemicals
 • Henrik Brodin, affärsutvecklare, Södra
 • Gustav Ebenå, analyschef, Energimyndigheten

14.30 Går politiken i hand med industrin om klimatet?

 • Ekbom & Melin leder panelsamtal med fem föregående talare.

Paus 14.55 – 15.00

15.00 Workshop

 • Så kan reduktionsplikten utvecklas fram till 2045 gällande nivåer och rena biodrivmedel utvecklas.
  Diskussion gruppvis kring sex förslag som ska lämnas till regeringen:

a) Contract for Difference – statliga auktionerade kontrakt på produktionsvolymer med garanterade priser

b) Riktad reduktionsplikt – inom reduktionsplikten införs en minsta kvot på avancerade biodrivmedel

c) Förhöjd reduktionsplikt – snabbspår för reduktionsplikten vilket inkluderar alla biodrivmedel

d) Reduktionsplikt för flyget – utveckling av den kommande reduktionsplikten för flygbränslen

e) Reduktionsplikt för sjöfarten – reduktionsplikt för sjöfarten införs liknande för flyget

f) Skatterna – energiinnehållsskatt införs istället för energiskatt liknande Finland, och fortsatt skattebefrielse

15.30 Presentation av grupper (fem minuter per grupp)

 • Tomas Ekbom & Gustav Melin

16.00 Diskussion och sammanfattning

16.15 Slut


Organiserat av:

Svebio-Vinnova

Vi använder oss av cookies.Läs mer