Tillbaka

Svebios Remissyttrande över Meddelande från EU-kommissionen En ren jord åt alla

– En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi. (M2019/00116/Kl)

Svebios synpunkter i sammanfattning

  • Klimatstrategi ställer upp ambitiösa mål för EU 2050, som innebär att EU kan vara en ledande aktör i det globala klimatarbetet.
  • Mot bakgrund av dessa ambitiösa långsiktiga mål och det skärpta klimatmålet i Paris borde EU också ytterligare skärpa målen 2030.
  • Särskilt mål och ambitioner för transportsektorn är för låga mot bakgrund av sektorn stora beroende av fossila drivmedel.
  • EU:s negativa syn på biodrivmedel från jordbruksgrödor måste omprövas. Underlagsmaterialet för klimatstrategin visar att det finns stora resurser i form av friställd odlingsmark som kan utnyttjas för energigrödor.
  • Bioenergin har fått en mycket underordnad roll i strategin, trots att bioenergi står för 60 procent av den förnybara energin i EU, svarar för en stor del av tillväxten inom förnybar energi och kan användas i alla samhällssektorer och för alla typer av energibehov.

Läs hela remissyttrandet

Vi använder oss av cookies.Läs mer