Tillbaka

Svebios remissyttrande över "Handlingsplan för hållbara transporter i Örebro län"

Vi har yttrat oss över handlingsplanen för hållbara transporter i Örebro län och vill framföra följande.

Rapporten innehåller ett stort antal förslag till åtgärder för regionen, kommunerna samt företag och privatpersoner. Vi instämmer med inriktningen av åtgärderna och behovet av att ställa om transportsektorn och mönstra ut fossila drivmedel, men vi avstår från att kommentera åtgärdsförslagen i detalj.

Vi vill emellertid ge några synpunkter på frågor som tas upp i planen direkt kopplade till biodrivmedel.

Läs mer

Vi använder oss av cookies.Läs mer