Tillbaka

Energikommissionens betänkande (SOU 2017:2)

Svebio har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade betänkande och vill framför följande:

Svebio är kritiskt till Energikommissionens förslag på flera punkter och kräver förändringar för att åstadkomma en bättre marknadsbalans i den svenska elförsörjningen. Svebios styrelse har antagit följande uttalande som sammanfattar vår syn på Energikommissionens förslag:

Energiöverenskommelsen måste justeras!

Svebio, Svensk Bioenergiföreningen, stöder ramöverenskommelsen om den framtida energipolitiken som i juni 2016 förhandlades fram av fem av riksdagens partier. Energibranschen har länge efterfrågat en sådan bred överenskommelse. Vi anser dock att vissa delar av överenskommelsen måste justeras till den uppkomna situationen på elmarknaden. Om inte det görs riskerar genomförandet att bli alltför kostsamt för energibranschens aktörer och för svenska skattebetalare och konsumenter.

Vi använder oss av cookies. Läs mer