Tillbaka

Svar på EU-konsultation om taxonomi för hållbara investeringar

Svebio lämnade 17 december in svar på en konsultation om förslaget till taxonomi för hållbara investeringar till EU-kommissionen. Taxonomin är ett dokument där kommissionen anger kriterier för vad som ska kvalificera olika typer av aktiviteter (teknik, verksamheter) för att gynnas vid finansiering.

Vi använder oss av cookies. Läs mer