Våra publikationer

Här hittar du vår rapporter, nyhetsbrevet BinBip, publikationer, tidningen Bioenergi, kartor med mera.

Lansering Färdplan Bioenergi Svebio

AKTUELLT:

”Färdplan bioenergi – Så möter vi behovet av bioenergi för fossilfritt Sverige”

Här kan du nu läsa och ladda ned Svebios rapport som lanserades den 16 januari:

Rapporten är uppdaterad (24 mars) med en ordlista och ett kapitel om hur man räknar med biobränslen, vikt, volym, energiinnehåll och klimateffekt.

”Roadmap Bioenergy – meeting the demand for bioenergy in a fossil free Sweden”

The report is now translated to English and available for download.

 

ÖVRIGT:

Verksamhetsberättelse

BinBip (Bioenerginytt & Bioenergi i pressen)

Som medlem i Svebio får du vårt nyhetsbrev BinBip 11 gånger per år. Det innehåller de aktuella analyserna av politik och styrmedel, både i Sverige och EU, och de senaste pressklippen som berör dig som är verksam i bioenergibranschen. Den distribueras numera endast per e-post och är en av våra mest uppskattade medlemsförmåner. Beställ din prenumeration eller bli medlem

Nedan publicerar vi BinBip som pdf med en månads fördröjning.

2020:

BinBip nr 1-2020 | BinBip nr 2-2020 | BinBip nr 3-2020 | BinBip nr 4-2020 | BinBip nr 5-2020

2019:

BinBip nr 1-2019 | BinBip nr 2-2019 | BinBip nr 3-2019 | BinBip nr 4-2019 BinBip nr 5-6-2019 |
BinBip nr 7-8-2019 | BinBip nr 9-2019 | BinBip nr 10-2019 | BinBip nr 11-2019 | BinBip nr 12-2019


Svebios publikationer och rapporter

Andra rapporter

Tidningen Bioenergi / Industriguiden / kartor mm

Bioenergi

Tidningen Bioenergi kommer ut 6 gånger per år och finns tillgänglig i tryck och som e-tidning.

Industriguiden

 • Industriguiden följer med Bioenergi nr 3 varje år och finns tillgänglig i tryck och som e-tidning. 

Bioenergis kartor

Varje år producerar Svebio tillsammans med tidningen Bioenergi ett antal intressanta kartor; Pellets i Sverige, Biovärme i Sverige, Biokraft i Sverige samt Industrikartan.

 • Pellets i Sverige
  Bioenergis karta Pellets i Sverige 2020 innehåller 58 pelletsfabriker i Sverige och visar kapacitet, verklig pelletsproduktion 2019 samt produktionsmål för 2020 för varje fabrik. På kartan visas också ett urval av industrier, värme- och kraftvärmeverk som använder pellets för att generera ånga, el och värme.
 • Biovärme i Sverige
  Bioenergis karta ”Biovärme 2020” visar 556 fjärrvärmenät som levererar biovärme i Sverige, det vill säga fjärrvärme som producerats med biobränsle, avfall och/eller torv. På kartan finns en lista med de 276 största fjärrvärmenäten i Sverige. De mindre näten är markerade med en prick.
 • Biokraft i Sverige
  Bioenergis karta ”Biokraft i Sverige 2019” innehåller 230 biokraftvärmeverk i drift och 15 anläggningar som planeras eller håller på att byggas i Sverige 2019. Kartan inkluderar anläggningar som genererar el med biobränslen, torv och avfall som bränsle.
 • Biodrivmedel i Norden
  Anläggningar för produktion av biodrivmedel i Norden, 65 anläggningar för flytande biodrivmedel i Norden och 71 anläggningar för produktion av biogas för fordonsdrift.
 • Industrikartan
  Bioenergis karta ”Industrierna som kan spara mest på att byta till biobränsle 2015” visar de industriföretag som är de största användarna av fossila bränslen i några olika branscher.

Vi använder oss av cookies. Läs mer