Våra publikationer

Här hittar du nyhetsbrevet BinBip, publikationer, rapporter, tidningen Bioenergi, kartor med mera.

BinBip (Bioenerginytt & Bioenergi i pressen)

Som medlem i Svebio får du vårt nyhetsbrev BinBip 11 gånger per år. Det innehåller de aktuella analyserna av politik och styrmedel, både i Sverige och EU, och de senaste pressklippen som berör dig som är verksam i bioenergibranschen. Den distribueras numera endast per e-post och är en av våra mest uppskattade medlemsförmåner. Om du är medlem och inte får BinBip skickad till dig, hör av dig till oss på info@svebio.se

Beställ din prenumeration eller bli medlem

Nedan publicerar vi BinBip som pdf med en månads fördröjning.

2018:

BinBip nr 1-2018 | BinBip nr 2-2017 | BinBip nr 3-2018 | BinBip nr 4-2018 | BinBip nr 5-2018  | BinBip nr 6-2018 | BinBip nr 7+8-2018 | BinBip nr 9-2018 | BinBip nr 10-2018 | BinBip nr 11-2018

2017:

BinBip nr 1-2017 | BinBip nr 2-2017 | BinBip nr 3-2017 | BinBip nr 4-2017 | BinBip nr 5-2017 | BinBip_6-2017 | BinBip_7-8-2017 | BinBip nr 9-2017 | BinBip nr 10-2017 | BinBip nr 11-2017 | BinBip nr 12-2017


Våra publikationer och rapporter

Övriga rapporter


Tidningen Bioenergi / Industriguiden / kartor mm

Bioenergi

Tidningen Bioenergi kommer ut 6 gånger per år och finns tillgänglig i tryck och som e-tidning.
Läs e-tidningen och prenumerera här.

Utgivningsplan och information om annonsering i Bioenergi

Industriguiden

Industriguiden följer med Bioenergi nr 3 varje år och finns tillgänglig i tryck och som e-tidning. 

Bioenergis kartor

Varje år producerar Svebio tillsammans med tidningen Bioenergi ett antal intressanta kartor; Pellets i Sverige, Biovärme i Sverige, Biokraft i Sverige samt Industrikartan.

 • Pellets i Sverige
  Bioenergis karta ”Pellets i Sverige 2018” innehåller 62 pelletsfabriker i Sverige och visar kapacitet, verklig pelletsproduktion 2017 samt produktionsmål för 2018 för varje fabrik. På kartan visas också ett urval av industrier, värme- och kraftvärmeverk som använder pellets för att generera ånga, el och värme.
 • Biovärme i Sverige
  Bioenergis karta ”Biovärme 2019” visar de 522 fjärrvärmenät som levererar mest biovärme i Sverige, det vill säga fjärrvärme som producerats med biobränsle, avfall och torv.
 • Biokraft i Sverige
  Bioenergis karta ”Biokraft i Sverige 2018” innehåller 216 biokraftvärmeverk i drift och 16 anläggningar som planeras eller håller på att byggas i Sverige 2018. Kartan inkluderar anläggningar som genererar el med biobränslen, torv och avfall som bränsle.
 • Industrikartan
  Bioenergis karta ”Industrierna som kan spara mest på att byta till biobränsle 2015” visar de industriföretag som är de största användarna av fossila bränslen i några olika branscher.

Övriga publikationer

Vi använder oss av cookies. Läs mer