Stora Biokraft- och Värmekonferensen

Stora Biokraft- och Värmekonferensen

Nu är det dags för Stora Biokraft- och Värmekonferensen, med studiebesök och utställning, på Högbo Brukshotell strax norr om Sandviken.

Anmälan

Vi inleder den 14 november med studiebesök på Bomhus Energi, med ett av Sveriges största biokraftvärmeverk, byggt 2013, som ligger inne på BillerudKorsnäs område och samägs av Gävle Energi och BillerudKorsnäs. Tillbaka i Högbo fortsätter ett späckat program med presentationer och diskussioner inom:

 • Bioenergi i svensk och europeisk politik
  Det händer mycket i Bryssel och i svensk politik som påverkar kraftvärme och fjärrvärme. För ett år sedan presenterades Vinterpaketet om energi och klimat av EU-kommissionen, och nu förhandlar man om alla de nya direktiv och åtgärder som föreslås där. Det handlar inte minst om villkoren för biobränslen, hållbarhetskriterier och stödsystem för förnybar el. I Sverige följer regeringen och riksdagen upp vad partierna kom överens om i Energikommissionen.
  Vi har bjudit in ledande experter som tolkar och analyserar energipolitiken både i EU och i Sverige.
 • Nu bygger vi stora kraftvärmeanläggningar
  Investeringarna i kraftvärme har saktat av en smula jämfört med den byggboom vi hade för några år sedan. Men det planeras ändå ett antal nya anläggningar, inte minst i storstäderna. Tidningen Bioenergi summerade till investeringar 16 miljarder. Vi får veta mer om några av dessa stora projekt. Vem ska investera? Vem ska bygga? Vem ska leverera bränsle?
 • Skärpt läge för nya krav på låga emissioner
  Det kommer nya EU-krav på alla förbränningsanläggningar, från de små villapannorna till de största kraftvärmeverken. För nya anläggningar är det en självklarhet att försöka få ner utsläppen nära noll med bästa tänkbara teknik. Men för befintliga verk, med gällande miljötillstånd kan det vara ett problem och en oförutsedd kostnad.
  Vi reder ut begreppen kring de nya direktiven och diskuterar vilka tekniska lösningar som finns och vad det kommer att kosta företagen.
 • Bränsleförsörjning och energimätning
  Med utbyggnaden av kraftvärmeverk i storstäderna och långväga transport med tåg och båt från terminaler följer också stort fokus på bränslehantering, klassificering och standardisering, och mätning av fukt och energivärde.
  Vi ser en snabb teknisk utveckling för on-line-mätning, med flera spännande nya lösningar.
 • Småskalig kraftvärme
  Det går att producera biokraft i liten skala. Men det behövs förbättrade styrmedel. Tekniken har utvecklats och det finns flera svenska företag som arbetar med olika tekniska lösningar. Svebio har också gjort en studie av potentialen för småskalig kraftvärme, som redovisas under konferensen.
 • 1,5 miljarder för Klimatklivet 2018
  Regeringen tillför ytterligare 800 miljoner till Klimatklivet nästa år. Hur kan bioenergiföretagen vara med och dela på miljonerna? Ett stort antal projekt har redan fått stöd. Vi redovisar några sådana projekt och ger tips om hur man kan söka pengar, och vilka kriterier och villkor som gäller. Utbyggnad av fjärrvärme och konvertering i industrin är ett par intressanta områden.
 • Marknadsförutsättningar för kraft- och fjärrvärme efter energiöverenskommelsen
  Energiöverenskommelsen sätter ramarna för energipolitiken fram till 2030. Hur påverkas kraftvärme- och fjärrvärmeföretagen? Hur utvecklas elpriserna och hur blir konkurrensen mellan el och fjärrvärme? Hur ska företagen tänka kring investeringar de närmaste åren? För vi något stöd för garanterad effekt?

Ladda ned programmet som pdf


Priser (inkl. middag och lunch):

2 dagar, 14-15 november

Medlem i Svebio: 5 800 kr
Ej medlem i Svebio: 7 800 kr
Kommunal energirådgivare: 1 600 kr
Doktorander & myndigheter: 2 900 kr
Studenter: 800 kr
Föredragshållare / Hedersmedlem / Press: Gratis men anmälan krävs.

1 dag, 14 eller 15 november

Medlem i Svebio: 3 800 kr
Ej medlem i Svebio: 4 800 kr

Alla priser anges exklusive moms.


Utställning

Som deltagare i konferensen har du möjlighet att marknadsföra ditt företag genom att boka plats för en roll-up i anslutning till kaffeserveringen. Vid frågor kring utställningen, vänligen kontakta Jeanette Fogelmark.

Medlem i Svebio: 8 900 kr
Ej medlem i Svebio: 10 900 kr

Priset inkluderar deltagande för en person i konferensen 14-15 november.


Boka boende på Högbo Brukshotell före 17 oktober

Vi har reserverat rum på Högbo Brukshotell som du som deltagare bokar själv genom att maila till reservations@hogbobrukshotell.se, eller ringa 026-24 52 00.
Ange koden ”Svebio”. Rummen är reserverade fram till den 17 oktober. 


Kontakta Gustav Melin, vd Svebio, om du är intresserad av att bli samarbetspartner, 08-441 70 80.

Vi använder oss av cookies. Läs mer