Stora Biokraft- och Värmekonferensen

Stora Biokraft- och Värmekonferensen

Nu är det dags för Stora Biokraft- och Värmekonferensen, med studiebesök och utställning, på Högbo Brukshotell strax norr om Sandviken.

Dag 1, Tisdag 14 november

Vi har nu stängt anmälan men det går bra att anmäla sig på plats på Högbo Brukshotell.
Ring 08-441 70 80 vid frågor.

Vi inleder med två olika studiebesök.

Studiebesök till Bomhus Energi eller Mackmyra Whiskys pelletsanläggning och Mackmyraterminalen i Forsbacka.

Studiebesök till Bomhus Energi (fullbokat) eller Mackmyra Whiskys pelletsanläggning inklusive Mackmyraterminalen i Forsbacka.

09.15 Bussar till studiebesöken avgår från Högbo Brukshotell.

10.00 Bussar till studiebesöken avgår från Gävle Centralstation, Hamntorget.
Bussarna går efter studiebesöken direkt till lunchen på Högbo Brukshotell.

10.30 Två olika studiebesök – OBS, du kan endast delta i ett av studiebesöken:

 1. Studiebesök på Bomhus Energi, med ett av Sveriges största biokraftvärmeverk, byggt 2013, som ligger inne på BillerudKorsnäs område och samägs av Gävle Energi och BillerudKorsnäs. Det går bra att komma med egen bil. Kaffe serveras från kl. 10. OBS, FULLBOKAT!
  Adress: Bomhus Energi, Korsnäsvägen 181, 804 23 Gävle
  Kontaktperson: Gustav Melin, Svebio, 0705 244400
 2. Studiebesök på Mackmyra Whisky och Mackmyraterminalen i Forsbacka. Bionär visar pelletsanläggningen som levererar hetvatten till  Mackmyra Whiskys klimatsmarta gravitationsdestilleri. På Mackmyraterminalen i Forsbacka, mellan Gävle och Sandviken, lastas biobränslen från Mellanskog på tåg för leverans till Fortums kraftvärmeverk i Värtan. OBS, begränsat antal platser, anmälan krävs.
  Adress till Mackmyra Whisky: Kolonnvägen 2 (I skogsområdet Kungsbäck, strax utanför Gävle.) Vägbeskrivning
  Adress till Mackmyraterminalen i Forsbacka: Terminalen har ingen egen adress, använd Sitas adress:
  Stentorpsvägen 100, 818 41 Forsbacka, därefter är det ca 300 meter till terminalen.
  Kontaktperson: Kjell Andersson, Svebio, 070-441 71 92

12.30 Lunch och registrering, Högbo Brukshotell, Hans Hiertas väg 5, 811 92 Sandviken

13.30 Konferensen inleds: Bioenergi i svensk och europeisk politik Moderator: Gustav Melin, vd Svebio

 • Så skapade vi resurseffektiv fjärrvärme i Gävle, Inger Lindbäck, Gävle Energi
 • Update on EU energy and climate negotiations, Jean-Marc Jossart, Aebiom
 • Hur kan LULUCF bidra i klimatarbetet? Björn Boström, Naturvårdsverket
 • Hur arbetar Skogsstyrelsen för energiomställningen? Hillevi Eriksson, Skogsstyrelsen

15.10 Kaffe och utställning

15.45 Bioenergi i svensk och europeisk politik och marknad Moderator: Karin Medin, vd Söderenergi & ordf. Svebio

 • Mellanskog försörjer Stockholm med biobränsle, Karin Perers, Mellanskog
 • Pelletsmarknaden i Sverige och globalt, Peter Granborn, Scandbio
 • Rapport från klimatmötet i Bonn, Kjell Andersson, Svebio
 • Aktuell politik och marknadsutveckling i Sverige, Gustav Melin, Svebio

17.oo Slut för dagen

18.30 Mingel och middag med whiskyprovning anordnat av Mackmyra Whisky, Högbo Brukshotell.

Ladda ned programmet som pdf


Dag 2, Onsdag 15 november

Vi inleder med två parallella sessioner:

09.00 Skärpt läge för nya krav på låga emissioner / Moderator: Kjell Andersson, Svebio
Det kommer nya EU-krav på alla förbränningsanläggningar, från de små villapannorna till de största kraftvärmeverken. För nya anläggningar är det en självklarhet att försöka få ner utsläppen nära noll med bästa tänkbara teknik. Men för befintliga verk, med gällande miljötillstånd kan det vara ett problem och en oförutsedd kostnad. Vi reder ut begreppen kring de nya direktiven och diskuterar vilka tekniska lösningar som finns och vad det kommer att kosta företagen.

 • Nya EU-krav på utsläpp från medelstora biobränslepannor? Raziyeh Khodayari, Energiföretagen Sverige
 • Så klarar vi nära-nollutsläpp från nya pannor, Tomas Eriksson, EnviBAT
 • Nya EU-krav på utsläpp från stora biobränslepannor, Henrik Lindståhl, Tekniska Verken i Linköping
 • Goda exempel för att klara de nya MCP kraven, Magnus Hermansson, Scheuch
 • Paneldiskussion med föredragshållarna och Per Persson, Värmevärden, och Anders Malmström, Bionär.

09.00 Småskalig kraftvärme / Moderator: Daniella Johansson, Energikontor Sydost
Det går att producera biokraft i liten skala. Men det behövs förbättrade styrmedel. Tekniken har utvecklats och det finns flera svenska företag som arbetar med olika tekniska lösningar. Svebio har också gjort en studie av potentialen för småskalig kraftvärme, som redovisas under konferensen.

 • Konkurrenskraftig småskalig kraftvärme, Pär Oscarsson, African opportunities
 • Elproduktion vid mindre värmeverk, Elin Ledskog, Againity
 • Climeon Heat Power – Värde från lågtempererat hetvatten, Ricard Enquist, Climeon
 • Egen el med biokraftvärmeverk från 5 kW, Stefan Mastonstråle, Inresol

10.30 Kaffe och utställning

11.00 Bränsleförsörjning och energimätning / Moderator: Maria Iwarsson-Wide, Skogforsk
Med utbyggnaden av kraftvärmeverk i storstäderna och långväga transport med tåg och båt från terminaler följer också stort fokus på bränslehantering, klassificering och standardisering, och mätning av fukt och energivärde. Vi ser en snabb teknisk utveckling för online-mätning, med flera spännande nya lösningar.

 • Klassificering och produktifiering av skogsbränsle, godkända mätmetoder, Lars Fridh, Skogforsk
 • Mätning av skogsbränsle med röntgenteknik, Karl Wejke, Mantex
 • Mätning av skogsbränsle med radarteknik, Patrik Ottosson, Radarbolaget
 • VIOL 3 och produktifiera, Håkan Jonsson, SDC

11.00 1,5 miljarder för Klimatklivet 2018 Moderator: Anders Haaker, Bioenergi
Regeringen tillför ytterligare 800 miljoner till Klimatklivet nästa år. Hur kan bioenergiföretagen vara med och dela på miljonerna? Ett stort antal projekt har redan fått stöd. Vi redovisar några sådana projekt och ger tips om hur man kan söka pengar, och vilka kriterier och villkor som gäller. Utbyggnad av fjärrvärme och konvertering i industrin är ett par intressanta områden.

 • Klimatkliv för bioenergi – Så fungerar det, Viktor Andréen, Naturvårdsverket
 • Så fick vi pengar till utbyggd fjärrvärme, Joacim Cederwall, Jönköping Energi
 • Erfarenheter kring klimatklivets roll för omställningen mot förnybar energi, Pär Westborg, Pemco Energi

12.30 Lunch och utställning

13.30 Avslutande session: Marknadsförutsättningar för kraft- och fjärrvärme efter energiöverenskommelsen Moderator: Gustav Melin, vd Svebio
Energiöverenskommelsen sätter ramarna för energipolitiken fram till 2030. Hur påverkas kraftvärme- och fjärrvärmeföretagen? Hur utvecklas elpriserna och hur blir konkurrensen mellan el och fjärrvärme? Hur ska företagen tänka kring investeringar de närmaste åren? Får vi något stöd för garanterad effekt?

 • Kommunala kraftvärmebolag betalar notan för Energiöverenskommelsen – Vad kan vi göra bättre?
  Karin Medin, Söderenergi
 • Energieffektiva och lönsamma beslut i en politiskt styrd marknad, John Johnsson, Profu
 • Energiöverenskommelsens inverkan på el- och värmemarknaderna – Hur kan bolagen agera?
  Fredrik Bodecker, Bodecker Partners
 • Högeffektiv biokraft – det förnybara alternativet efter kolet och kärnkraften! Henrik Båge, Phoenix BioPower

ca 15.00 Kaffe och slut för dagen

Ladda ned programmet som pdf


Priser (inkl. middag och lunch):

2 dagar, 14-15 november

Medlem i Svebio: 5 800 kr
Ej medlem i Svebio: 7 800 kr
Kommunal energirådgivare: 1 600 kr
Doktorander & myndigheter: 2 900 kr
Studenter: 800 kr
Föredragshållare / Hedersmedlem / Press: Gratis men anmälan krävs.

1 dag, 14 eller 15 november

Medlem i Svebio: 3 800 kr
Ej medlem i Svebio: 4 800 kr

Alla priser anges exklusive moms.


Delta i utställningen – inklusive konferensdeltagande!

Som deltagare i konferensen har du möjlighet att marknadsföra ditt företag genom att boka plats för en roll-up i anslutning till kaffeserveringen. Vid frågor kring utställningen, vänligen kontakta Jeanette Fogelmark.

Medlem i Svebio: 8 900 kr
Ej medlem i Svebio: 10 900 kr

Priset inkluderar deltagande för en person i konferensen 14-15 november.

Dessa företag kommer att finnas på plats i utställningen (7 nov.):
Mantex, FVB Sverige, JUMO Mät- och Reglerteknik, Naturvårdsverket, Konstholmen, Heat Management, Scheuch, AKJ Energiteknik, Mared, RoVi Tech, Scandbio och Plant Vision.


Viktigt! Boka dit boende

Högbo Brukshotell är nu fullbokat. Vi rekommenderar dig att boka ditt boende på Stadshotellet Princess i Sandviken.


Hitta till Högbo Brukshotell

Högbo Bruk ligger strax utanför Gävle, fem kilometer norr om Sandviken längs väg 272 mot Ockelbo. Det är mycket lätt att hitta till oss, med fina vägar och tydlig skyltning till Högbo Bruk. Läs mer på www.hogbobrukshotell.se

Besöksadress: Hans Hiertas väg 5, Högbo Bruk, 811 92 Sandviken

GPS Koordinater: N 60°40’20.0” E 016°48’44.2”

Med tåg: Närmaste tågstation ligger i centrala Sandviken, vid Sandvikens Resecentrum drygt fem kilometer från Högbo. Tidtabeller finns på SJ’s hemsida.


Stora Biokraft- och Värmekonferensen genomförs i år i samarbete med:

Scandbio

Vi använder oss av cookies. Läs mer