Stora Biokraft- och Värmekonferensen

Stora Biokraft- och Värmekonferensen

Anmälan

Den 13-14 november 2018 är det dags för Stora Biokraft- och Värmekonferensen, Svebios årliga konferens med studiebesök och utställning, på Elite Stadshotellet i Växjö. 

Foto: Martina Wärenfeldt

Foto: Martina Wärenfeldt

I samarbete med:

VEA VIDA ESS


Läs programmet som pdf


Dag 1, tisdag 13 november

Vi inleder med tre studiebesök. Studiebesöken startar kl 10.00 på respektive anläggning. Begränsat antal deltagare, anmälan krävs. Välj mellan följande besök:

10.00 Studiebesök 1. Sandviksverket Växjö Energi

Under besöket får vi se Växjö Energis nyaste biobränsleeldade kraftvärmeverk Sandvik 3 (104 MW) som togs i drift 2015. Råvaran består till största delen av grot samt träflis, bark och spån. Förutom visning av anläggningen kommer Växjö Energi berätta om sitt arbete att bli helt fossilfria 2020 samt sitt framgångsrika jämställdhets- och rekryteringsarbete.

Transport till studiebesök 1: Avgång från Växjö flygplats kl. 09.15. Bussen går sedan vidare till Elite Stadshotellet i Växjö och hämtar deltagare kl. 09.40.

10.00 Studiebesök 2. Vidas sågverk i Vislanda

I Vislanda får vi se Vidas största och ett av södra Sveriges största och modernaste sågverk. Dessutom en av världens snabbaste hyvellinjer med en kapacitet på 1200 lpm i minuten. Mer information om transport till studiebesöket kommer.

Transport till studiebesök 2: Avgång från Elite Stadshotellet i Växjö kl 09.20.

10.00 Studiebesök 3. Småskalig kraftvärmeproduktion i Bräkne-Hoby

Anläggningen genererar el genom att nyttja den varma sidan på pannkretsen och den kalla sidan på fjärrvärmenätet.  250 MWh el (49kW) – så mycket el beräknar Ronneby Miljöteknik producera genom att ansluta en ORC-turbin till den befintliga fjärrvärmepannan i Bräkne-Hoby. Vid besöket kommer deltagarna få se anläggningen och träffa Ronneby Miljöteknik. Under resan tillbaka till Växjö kommer deltagarna få höra mer om tekniken och drifterfarenheterna från första säsongen (4448 drift h) med småskalig kraftvärmeproduktion.

Transport till studiebesök 3: Avgång från Elite Stadshotellet i Växjö kl. 08.15. Bussen går sedan vidare och hämtar deltagare på Ronneby flygplats kl. 09.40 och vid stationen i Bräkne-Hoby kl. 09.55.

Välj om du vill följa med till Växjö Energi, Vida sågverk i Vislanda eller till Ronneby Miljötekniks ORC-anläggning i BräkneHoby. 

Välj om du vill följa med till Växjö Energi, Vida sågverk i Vislanda eller till Ronneby Miljötekniks ORC-anläggning i BräkneHoby.

12.00 Lunch på Elite Stadshotellet i Växjö

13.15 Bränsleförsörjning och kylbehov i ett förändrat klimat

Moderator: Tone Bekkestad, meteorolog och entreprenör

 • Välkomna till årets Stora Biokraft- och Värmekonferens
  Karolina Norbeck, programdirektör kraftvärme & fjärrvärme, Svebio
 • Klimatförändringar, extremväder och sommaren 2018. Hur det påverkar oss och vad vi kan göra?
  Tone Bekkestad, meteorolog och entreprenör
 • Bränsletillförsel i ett förändrat klimat
  Erika Eriksson, styrelseledamot Mellanskog
 • Rätt bränsle på rätt plats i alla väder
  Jennie Tholin, inköp, marknad & försäljning biprodukter, VIDA Energi
 • Är det dags att satsa på fjärrkyla nu?
  Kia Soisalo, projektledare, Vattenfall Värme
Tone Bekkestad, Karolina Norbeck, Erika Eriksson, Jennie Tholin och Kia Soisalo.

Tone Bekkestad, Karolina Norbeck, Erika Eriksson, Jennie Tholin och Kia Soisalo.

15.00 Te, kaffe och utställning

15.30 Så möter vi framtiden

Moderatorer: Richard Unger, enhetschef energi och drift, Familjebostäder och Karolina Norbeck, Svebio

 • Växjö Energi 2030 – så möter vi framtiden
  Julia Ahlrot, chef strategi och omvärldsrelationer, Växjö Energi
 • Aktuell forskning inom biotermisk teknik
  Ann-Charlotte Larsson, professor, Linnéuniversitet
 • Kompetensförsörjning som ger energi – Tekniksprånget får fler unga att vilja bli ingenjörer
  Helena Gyrulf, Tekniksprånget och Jobbsprånget, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
 • Paneldiskussion – Fjärrvärme, Kompetens, Jämställdhet
  – Anders Engdahl, vice vd, fjärrvärmechef, Hedemora Energi
  – Malin Classon, vd Värnamo Energi
  – Erik Tellgren, vd Växjö Energi
  – Theresa Savonen, vd Gällivare Energi
Julia Ahlrot, Ann-Charlotte Larsson, Helena Gyrulf, Anders Engdahl, Malin Classon, Theresa Savonen, Erik Tellgren och Richard Unger.

Julia Ahlrot, Ann-Charlotte Larsson, Helena Gyrulf, Anders Engdahl, Malin Classon, Theresa Savonen, Erik Tellgren och Richard Unger.

17.00 Slut för dagen

18.30 Mingel och middag

 

Dag 2, onsdag 14 november

09.00 Fjärrvärme 4.0 – Förändrade krav och teknik

Moderatorer: Richard Unger, Familjebostäder och Karolina Norbeck, Svebio

 • Mänskliga mervärden av värme och ljus i stadsrummet
  Ingrid Zetterlund och Rut Näsman, landskapsarkitekter
 • Världens största lågtemperaturnät
  Sara Kralmark, affärsutvecklare, Kraftringen
 • Ectogrid – framtidens termiska nät
  Helen Carlström, innovation, E.ON Sverige
 • Åre först i världen med ett digitaliserat fjärrvärmenät
  Emelia Stenman, marknadskommunikatör, Ngenic
Ingrid Zetterlund, Rut Näsman, Sara Kralmark, Helen Carlström och Emelia Stenman.

Ingrid Zetterlund, Rut Näsman, Sara Kralmark, Helen Carlström och Emelia Stenman.

10.30 Te, kaffe och utställning

11.00 Fjärrvärme som en del av ett kretsloppet

Moderatorer: Richard Unger, Familjebostäder och Karolina Norbeck, Svebio

 • Nu bygger vi! ORC för elproduktion i Örkelljunga värmeverk
  Elin Ledskog, marknad- och försäljningschef, Againity
 • Potential för pyrolysolja från skogliga restströmmar i norr – teknoekonomisk fallstudie
  Jeanette Petersson, forskningsingenjör, RISE
 • Produktion av bioolja i pannanläggningar – erfarenheter och nästa steg
  Margareta Lundberg, chef forskning och utveckling, Valmet
 • Fjärrvärme i större energisystem
  Margareta Eriksson, produktchef fjärrvärme och pellets, Falu Energi och Vatten

Elin Ledskog, Jeanette Petersson, Margareta Eriksson, Margareta Lundberg, Margareta Eriksson, Sofia Andersson, Jannicke Bjerkas, Maria Östman och Karolina Norbeck .

12.30 Lunch

13.30 Forskning, innovation och projekt som drivkraft

Moderatorer: Richard Unger, Familjebostäder och Karolina Norbeck, Svebio

 • Forskning och innovation för ett hållbart energisystem
  Sofia Andersson, programchef, Energimyndigheten
 • Världens första fullskaliga CCS-anläggning för avfallsförbränning
  Jannicke Bjerkas, CCS-direktör, Fortum Oslo Värme
 • Projektledning av nya kraftvärmeverk – nu och sen
  Maria Östman, projektledare nya KVV, Midroc
 • Summering av dagarna och Kraftvärmeuppropet
  Karolina Norbeck, programdirektör kraftvärme & fjärrvärme, Svebio

15.00 Fika och mingel

15.30 Slut för dagen


Priser (inkl. middag och lunch):

2 dagar, 13-14 november

Medlem i Svebio: 6 500 kr / Ej medlem i Svebio: 8 700 kr
Kommunal energirådgivare: 2 000 kr
Doktorander & myndigheter: 3 500 kr
Studenter: 800 kr
Föredragshållare / Hedersmedlem / Press: Gratis

1 dag, 13 eller 14 november

Medlem i Svebio: 3 900 kr / Ej medlem i Svebio: 5 200 kr

Alla priser anges exklusive moms.


Delta i utställningen – inklusive konferensdeltagande! 

Som deltagare i konferensen har du möjlighet att marknadsföra ditt företag genom att boka plats för en roll-up i anslutning till kaffeserveringen.

Medlem i Svebio: 9 900 kr / Ej medlem i Svebio: 12 900 kr

Priset inkluderar deltagande för en person i konferensen 13-14 november. OBS, först till kvarn. Vi har redan flera utställare anmälda. 


Boka ditt boende före 28 oktober för bästa pris

Vi rekommenderar dig att boka ditt boende på Elite Stadshotellet i Växjö före den 28 oktober för bästa pris. Använd koden SVEBIO18. 


 

Vi använder oss av cookies. Läs mer