Stora Biokraft- och Värmekonferensen

Stora Biokraft- och Värmekonferensen

Välkommen till Stora Biokraft- och Värmekonferensen, Svebios årliga konferens med studiebesök och utställning. 

Foto: Martina Wärenfeldt

Foto: Martina Wärenfeldt

I samarbete med:

VEA VIDA ESS


Läs programmet som pdf


Dag 1, tisdag 13 november

Vi inleder med tre studiebesök. Studiebesöken startar kl 10.00 på respektive anläggning. Begränsat antal deltagare, anmälan krävs. Välj mellan följande besök:

10.00 Studiebesök 1. Sandviksverket Växjö Energi

Under besöket får vi se Växjö Energis nyaste biobränsleeldade kraftvärmeverk Sandvik 3 (104 MW) som togs i drift 2015. Råvaran består till största delen av grot samt träflis, bark och spån. Förutom visning av anläggningen kommer Växjö Energi berätta om sitt arbete att bli helt fossilfria 2020 samt sitt framgångsrika jämställdhets- och rekryteringsarbete.

10.00 Studiebesök 2. Vidas sågverk i Vislanda

I Vislanda får vi se Vidas största och ett av södra Sveriges största och modernaste sågverk. Dessutom en av världens snabbaste hyvellinjer med en kapacitet på 1200 lpm i minuten.

10.00 Studiebesök 3. Småskalig kraftvärmeproduktion i Bräkne-Hoby

Anläggningen genererar el genom att nyttja den varma sidan på pannkretsen och den kalla sidan på fjärrvärmenätet.  250 MWh el (49kW) – så mycket el beräknar Ronneby Miljöteknik producera genom att ansluta en ORC-turbin till den befintliga fjärrvärmepannan i Bräkne-Hoby. Vid besöket kommer deltagarna få se anläggningen och träffa Ronneby Miljöteknik. Under resan tillbaka till Växjö kommer deltagarna få höra mer om tekniken och drifterfarenheterna från första säsongen (4448 drift h) med småskalig kraftvärmeproduktion.

Välj om du vill följa med till Växjö Energi, Vida sågverk i Vislanda eller till Ronneby Miljötekniks ORC-anläggning i BräkneHoby. 

Vi inleder med studibesök till Växjö Energi, Vida sågverk i Vislanda eller till Ronneby Miljötekniks ORC-anläggning i BräkneHoby.

12.00 Lunch på restaurang Verandan, Elite Stadshotellet i Växjö

13.15 Bränsleförsörjning och kylbehov i ett förändrat klimat

Lokal: Stora Salen

Moderator: Karin Medin, ordf. Svebio/vd Söderenergi och Karolina Norbeck, programdirektör kraftvärme & fjärrvärme, Svebio

 • Välkomna till årets Stora Biokraft- och Värmekonferens
  Karin Medin, ordf. Svebio/vd Söderenergi och Karolina Norbeck, programdirektör kraftvärme & fjärrvärme, Svebio
 • Klimatförändringar, extremväder och sommaren 2018. Hur påverkar det oss och vad vi kan göra?
  Elin Sjökvist, meteorolog, SMHI
 • Bränsletillförsel i ett förändrat klimat
  Erika Eriksson, styrelseledamot Mellanskog
 • Rätt bränsle på rätt plats i alla väder
  Jennie Tholin, inköp, marknad & försäljning biprodukter, VIDA Energi
 • Är det dags att satsa på fjärrkyla nu?
  Kia Soisalo, projektledare, Vattenfall Värme
Karin Medin, Karolina Norbeck, Elin Sjökvist, Erika Eriksson och Jennie Tholin.

Karin Medin, Karolina Norbeck, Elin Sjökvist, Erika Eriksson och Jennie Tholin.

15.00 Te, kaffe och utställning

15.30 Så möter vi framtiden

Moderatorer: Richard Unger, enhetschef energi och drift, Familjebostäder och Karolina Norbeck, Svebio

 • Regeringens fortsatta arbete med systemgränsfrågan och jämställdhet
  Emma Thornberg, Regeringskansliet
 • Växjö Energi 2030 – så möter vi framtiden
  Julia Ahlrot, chef strategi och omvärldsrelationer, Växjö Energi
 • Aktuell forskning  och utbildning inom biotermisk teknik inom Linneuniversitetet
  Ann-Charlotte Larsson, professor, Linnéuniversitet
 • Kompetensförsörjning som ger energi – Tekniksprånget får fler unga att vilja bli ingenjörer
  Helena Gyrulf, Tekniksprånget och Jobbsprånget, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
 • Paneldiskussion – Fjärrvärme, Kompetens, Jämställdhet
  – Anders Engdahl, vice vd, fjärrvärmechef, Hedemora Energi
  – Malin Classon, vd Värnamo Energi
  – Erik Tellgren, vd Växjö Energi
  – Theresa Savonen, vd Gällivare Energi
Kia Soisalo, Julia Ahlrot, Ann-Charlotte Larsson, Helena Gyrulf, Emma Thornberg, Malin Classon, Theresa Savonen, Erik Tellgren, Anders Engdahl och Richard Unger.

Kia Soisalo, Julia Ahlrot, Ann-Charlotte Larsson, Helena Gyrulf, Emma Thornberg, Malin Classon, Theresa Savonen, Erik Tellgren, Anders Engdahl och Richard Unger.

17.00 Slut för dagen

18.30 Mingel och middag i Stora Salen på Elite Stadshotellet


Dag 2, onsdag 14 november

09.00 Fjärrvärme 4.0 – Förändrade krav och teknik

Lokal: Stora Salen

Moderatorer: Richard Unger, Familjebostäder och Karolina Norbeck, Svebio

 • Mänskliga mervärden av värme och ljus i stadsrummet
  Ingrid Zetterlund och Rut Näsman, landskapsarkitekter
 • Världens största lågtemperaturnät
  Sara Kralmark, affärsutvecklare, Kraftringen
 • Ectogrid – framtidens termiska nät
  Helen Carlström, innovation, E.ON Sverige
 • Åre först i världen med ett digitaliserat fjärrvärmenät
  Emelia Stenman, marknadskommunikatör, Ngenic
Ingrid Zetterlund, Rut Näsman, Sara Kralmark, Helen Carlström och Emelia Stenman.

Ingrid Zetterlund, Rut Näsman, Sara Kralmark, Helen Carlström och Emelia Stenman.

10.30 Te, kaffe och utställning

11.00 Fjärrvärme som en del av ett kretsloppet

Moderatorer: Richard Unger, Familjebostäder och Karolina Norbeck, Svebio

 • Nu bygger vi! ORC-turbin för elproduktion i ytterligare tre värmeverk
  Elin Ledskog, marknad- och försäljningschef, Againity
 • Potential för pyrolysolja från skogliga restströmmar i norr – teknoekonomisk fallstudie
  Jeanette Petersson, forskningsingenjör, RISE
 • Produktion av bioolja i pannanläggningar – erfarenheter och nästa steg
  Margareta Lundberg, chef forskning och utveckling, Valmet
 • Fjärrvärme i större energisystem
  Margareta Eriksson, produktchef fjärrvärme och pellets, Falu Energi och Vatten

Elin Ledskog, Jeanette Petersson, Margareta Eriksson, Margareta Lundberg, Sofia Andersson, Jannicke Gerner Bjerkås, Maria Östman och Karolina Norbeck .

12.30 Lunch i restaurangen Bishops Arms, Elite Stadshotellet

13.30 Forskning, innovation och projekt som drivkraft

Moderatorer: Richard Unger, Familjebostäder och Karolina Norbeck, Svebio

 • Forskning och innovation för ett hållbart energisystem
  Sofia Andersson, programchef, Energimyndigheten
 • Världens första fullskaliga CCS-anläggning för avfallsförbränning
  Jannicke Gerner Bjerkås, CCS-direktör, Fortum Oslo Värme
 • Projektledning av nya kraftvärmeverk – nu och sen
  Maria Östman, projektledare nya KVV, Midroc
 • Summering av dagarna och Kraftvärmeuppropet
  Karolina Norbeck, programdirektör kraftvärme & fjärrvärme, Svebio

15.00 Fika och mingel

15.30 Slut för dagen


Utställning

Följande företag är anmälda till utställningen: AgainityScheuch, AKJ EnergiteknikMarklund SolutionsMantex, SDCC3C Engineering, Mared och Promek.


 

 

Vi använder oss av cookies.Läs mer