Tillbaka

Här är företagen som deltar på Stora biokraft- och värmekonferensen 2022

Under dessa två dagar kommer vi diskutera elpriser, elproduktion, möjligheter att producera biodrivmedel vid värmeverk och hur kraftvärmesektorn kan hjälpa till att lösa energikrisen. Vi kommer också prata om biobränslefrågor kopplat till tillgångar och restriktioner.

Nedan frågeställningar kommer bland annat besvaras under Stora biokraft- och värmekonferensen:

 • Kommer Europa fortsätta efterfråga stora mängder biobränslen under kommande år på samma sätt som sektorn växer under 2022?
 • Kommer beslutet om att förbjuda förbränningsmotorer att stå sig till 2035?
 • Kommer det att påverka förbränningsanläggningar som kraftvärmeverk också eller kommer modern förbränning med minimala hälsofarliga utsläpp att bli helt accepterad?

Välkommen till ett högaktuellt energi- och branschmöte på Stora biokraft- och värmekonferensen i Lund!

Du får också chansen att träffa dessa företag:

Läs mer om konferensen här.

Årets konferensämnen: 

På konferensen träffas 100-150 branschkollegor för erfarenhetsutbyte och nätverkande samt för att ta del av och diskutera forskning & utveckling, näringspolitik och aktuella ämnen.

 • Hur kan vi bidra med mer elproduktion från kraftvärme?
 • Storskaligt och småskaligt, vilka villkor behövs?
 • Hur kan kraftvärmeverken utnyttja anläggningarna hela året och producera olja (pyrolys), gas eller andra bränslen?
 • Vad händer i skogen? Har aktivisterna rätt som vill minska skörden av skog? Skördar vi för mycket, vilka arter är hotade?
 • Vad händer inom EU-politiken – får vi fler restriktioner kring bränsleanvändning?
 • Vi får höra om två aktuella utredningar som är viktiga för branschen: kraftvärmeutredningen och utredningen om en nationell bioekonomistrategi.
 • Hur kan vi påverka utredningarna och vad får de för inverkan på politiken framöver?

  Registering och program

Vi använder oss av cookies.Läs mer