Stora Biokraft- och värmekonferensen 2022

Stora Biokraft- och värmekonferensen 2022

Mer biokraft från kraftvärme och industi!

Anmälan

Välkommen till Lund på Stora Biokraft- och Värmekonferensen, Svebios årliga branschträff för fjärr- och kraftvärmeaktörer och bränsleleverantörer.

På konferensen träffas 100-150 branschkollegor för erfarenhetsutbyte och nätverkande samt för att ta del av och diskutera forskning & utveckling, näringspolitik och aktuella ämnen.

Årets konferensämnen:

  • Hur kan vi bidra med mer elproduktion från kraftvärme?
  • Storskaligt och småskaligt, vilka villkor behövs?
  • Hur kan kraftvärmeverken utnyttja anläggningarna hela året och producera olja (pyrolys), gas eller andra bränslen?
  • Vad händer i skogen? Har aktivisterna rätt som vill minska skörden av skog? Skördar vi för mycket, vilka arter är hotade?
  • Vad händer inom EU-politiken – får vi fler restriktioner kring bränsleanvändning?
  • Vi får höra om två aktuella utredningar som är viktiga för branschen: kraftvärmeutredningen och utredningen om en nationell bioekonomistrategi.
  • Hur kan vi påverka utredningarna och vad får de för inverkan på politiken framöver?

 

www.kraftringen.se                                                                                            www.againity.se

Vi använder oss av cookies.Läs mer