Stora Biokraft- och värmekonferensen 2022

Stora Biokraft- och värmekonferensen 2022

Mer biokraft från kraftvärme och industi!

Hur kan vi producera mer el i stora och små anläggningar? Hur kan fjärrvärmen frigöra mer el i städerna? Kan kraftvärmeverken producera sin egen bio-olja till spetslast, elproduktion och biodrivmedel? Detta och mycket mer får du reda på under en av årets största bioenergikonferenser. Stora biokraft- och värmekonferensen i Lund.

Årets studiebesök genomförs på förmiddagen 9 november hos Örtofta kraftvärmeverk, Kraftringen samt Perstorp Fjärrvärme för Againitys ORC-anläggning.

Mer information kommer.

Vi använder oss av cookies.Läs mer